Nieuws

Motie Carnaval niet gesteund door de Limburgse VVD

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl Natuurlijk vinden ook wij, als Limburgse VVD, Vastelaovend onderdeel van de Limburgse identiteit en zit dit in ons hart. Afgelopen vrijdag kwam een sympathiek ogende motie van de PVV en PvdD voorbij, die opriep tot het volgende: In een brief aan de minister dringend expliciet …

Motie Carnaval niet gesteund door de Limburgse VVD Lees verder »

Limburgs Parlement stemt voor het openhouden van MAA

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 3 juni 2022 Provinciale Staten van Limburg hebben vandaag op initiatief van de VVD een amendement aangenomen om het voortbestaan van MAA in goede banen te leiden. Hiermee geven we Gedeputeerde Staten een kader met randvoorwaarden om tot het einde van het jaar met een nieuwe samenwerkingspartner …

Limburgs Parlement stemt voor het openhouden van MAA Lees verder »

Duurzame financiering natuuropgaven

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl Vrijdag 8 april: Statenvoorstel duurzame financiering natuuropgaven vaststellen Tijdens de Statenvergadering van 8 april 2022 is het Statenvoorstel duurzame financiering natuuropgaven, natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer & externe organisatiekosten door de Staten aanvaard. Met dit besluit wordt de financiering voor het natuurbeheer, agrarisch, natuurbeheer en …

Duurzame financiering natuuropgaven Lees verder »

Provinciaal waterprogramma

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl Vrijdag 17 december: Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 vaststellen Statenlid Herman Nijskens zei er, namens de Limburgse VVD, het volgende over: De VVD beoordeelt het op hoofdlijnen als een evenwichtig programma waarbij omzichtig de diverse belangen zowel financieel als ook inhoudelijk zijn afgewogen. Belangrijk daarbij …

Provinciaal waterprogramma Lees verder »

Begroting 2022

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl Begrotingsbehandeling 2022 Voorzitter, Tot vorige week dacht ik nog dat we corona grotendeels achter ons hadden liggen. Bij de voorbereiding op deze begrotingsbehandeling heb ik daarom teruggekeken naar onze inbreng bij de coronadebatten. Die lijn was: perspectief voor Limburg! Wat dat perspectief was, dat wisten …

Begroting 2022 Lees verder »

Vragen over 11e van de 11e

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl Gisteren werd Noord- en Midden Limburg geconfronteerd met het besluit van de veiligheidsregio Noord Limburg om de buitenevenementen gerelateerd aan de Vastelaovend tot en met 12 november niet te vergunnen.  Er is enerzijds veel begrip voor het emotionele besluit en zo de zorg …

Vragen over 11e van de 11e Lees verder »

Begroting 2020: Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

Een appje naar ons sturen kan ook!    Whatsapp            +31623937475 In 2020 komt er een nieuw strategisch kader voor het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. In de Sociale Innovatiemonitor (SIM, 2018) geven Limburgse ondernemers aan dat 21% van de taken volledig wordt overgenomen door nieuwe technologieën. Dat komt neer op ongeveer 100.000 banen. Natuurlijk blijven we innoveren, maar …

Begroting 2020: Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid Lees verder »

Begroting 2020: Energie

Energie is wat de VVD betreft misschien wel de toekomstige economische motor van Limburg. Overal om ons heen is innovatie. Kijk bijvoorbeeld naar Chemelot, waar het Brightlands Centre for Sustainable Technology is opgericht met de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daar zijn dagelijks knappe koppen bezig om een innovatieve energietransitie te realiseren …

Begroting 2020: Energie Lees verder »

Begroting 2020: Sport

Hier komen we echt in beweging: breedtesport onder jongeren! Limburgers hebben een relatief slechte gezondheid, en de sportparticipatie van onze jeugd daalt al jaren. Die trend willen wij doorbreken: wij kiezen ervoor om fors te investeren in sport. In afwachting van het nieuwe beleidskader Sport neemt de VVD alvast een schot voor de boeg: wij …

Begroting 2020: Sport Lees verder »

Begroting 2020: Cultuur

Tot slot zijn het ook onze cultuur en tradities die in beweging moeten blijven. Culturele identiteit heeft te maken met je “roots” en je manier van denken, voelen en doen. Zo wordt je persoonlijkheid mede gevormd door cultuurgebonden elementen die invloed hebben op jouw identiteit. De VVD geeft Gedeputeerde Staten op een viertal manieren opdracht …

Begroting 2020: Cultuur Lees verder »

Scroll naar boven