november 2016

Schriftelijke vragen vervuiling Maas water

De VVD-fractie heeft vorig jaar met grote zorg kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het Maaswater met de chemische stof Pyrazool. Wij hebben hier dan ook op 20 oktober 2015 vragen over gesteld. Op 14 juni dit jaar heeft het Waterschap Roer en Overmaas wederom bekend gemaakt dat er vanaf het Chemelotterrein een […]

Schriftelijke vragen vervuiling Maas water Lees verder »

VVD: onderzoek doortrekken Maaslijn naar Weert

De VVD alleen een auto-partij? De VVD Limburg kijkt verder. In de ijver om grensoverschreidende spoorverbindingen en regionale bereikbaarheid te verbeteren, was de VVD Statenfractie weer in actie. Vrijdag 4 november jl. overhandigde fractievoorzitter Joost van den Akker het rapport “Quick Scan doortrekken Maaslijn”  aan de voorzitter van Provinciale Staten van Limburg. Aanleiding vormt de bereikbaarheid

VVD: onderzoek doortrekken Maaslijn naar Weert Lees verder »

VVD: Duitse tol alsnog om zeep?

3 november werd bekend dat de Europese Commissie en de Duitse bondsregering overeenstemming zouden hebben over de Duitse tolplannen. Fractievoorzitter Joost van den Akker van de VVD in het Limburgs Parlement zegt benieuwd te zijn of buitenlandse auto’s niet alsnog gediscrimineerd worden. Dan kunnen lidstaten toch naar het Europese Hof of burgers weigeren te betalen,

VVD: Duitse tol alsnog om zeep? Lees verder »

VVD: versnel restauratie Limburgse monumenten

Het Limburgs Parlement wil dat de provinciale pot voor de restauratie van monumenten eerder wordt ingezet voor urgente gevallen. Een motie van VVD-statenlid Anton Kirkels werd met zeer ruime meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen. In de huidige regeling wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld voor de restauratie van monumenten. Zo kregen onlangs vijftien projecten

VVD: versnel restauratie Limburgse monumenten Lees verder »

Scroll naar boven