oktober 2016

Vervang provinciale autobelasting door ingezetenenbelasting

De provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting kunnen worden afgeschaft en vervangen door een Limburgse ingezetenenbelasting. Dat idee lanceerde Joost van den Akker, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten zondag in het L1-radioprogramma De Stemming. Op die manier dragen alle volwassen Limburgers bij aan provinciaal beleid, en niet enkel de automobilist. Daarmee wordt de individuele belastingdruk van de […]

Vervang provinciale autobelasting door ingezetenenbelasting Lees verder »

Lagere contributies door Limburgse Sport Energie!

Opinie door Erik Koppe in Dagblad De Limburger, 6 oktober 2016. De Limburgse sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden door teruglopende ledenaantallen. Dat terwijl wij graag iedereen zien bewegen. Daarom moeten de contributies omlaag zodat sporten voor iedereen toegankelijker wordt. Namens de VVD heb ik zo’n vijf jaar geleden het plan

Lagere contributies door Limburgse Sport Energie! Lees verder »

Gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden?

In de media wordt gemeld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan kunstgras(voetbal)velden. Na aanleiding van dit bericht heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gesteld. 1. Bent u bekend met deze berichtgeving? Antwoord vraag 1 Ja, het college heeft kennis genomen van deze berichtgeving. 2. Is er

Gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden? Lees verder »

VVD stelt vragen over ondertunneling Vierpaardjes

  Op 3 en 4 oktober heeft statenlid John Heuvelings vragen ingediend bij het college inzake rapport ondertunneling Vierpaardjes in Venlo. 23 maart j.l. hebben  Provinciale Staten motie 747 aangenomen met het dictum: samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo; voor dit onderzoek

VVD stelt vragen over ondertunneling Vierpaardjes Lees verder »

Scroll naar boven