Een appje naar ons
sturen kan ook!

   Whatsapp
            +31623937475

Begroting 2020: Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

In 2020 komt er een nieuw strategisch kader voor het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. In de Sociale Innovatiemonitor (SIM, 2018) geven Limburgse ondernemers aan dat 21% van de taken volledig wordt overgenomen door nieuwe technologieën. Dat komt neer op ongeveer 100.000 banen. Natuurlijk blijven we innoveren, maar we moeten onze kennisinfrastructuur wel inrichten op deze digitale ontwikkelingenWe blijven in beweging, en zorgen ervoor dat hardwerkende Limburgers niet aan de kant komen te staan. De Limburgse VVD geeft in dat kader graag twee opdrachten mee aan Gedeputeerde Staten:

  1. Prioriteer ‘employability’ samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De vaardigheden en kwalificaties van de beroepsbevolking die nu en in de toekomst nodig zijn voor een economisch vitaal Limburg verdienen veel meer aandacht, zowel in het onderwijs als bij het bedrijfsleven en het provinciebestuur. Een programmatische aanpak op dit terrein is wenselijk en noodzakelijk.
  2. Ga aan de slag met flexibel vakonderwijs, om de arbeidsparticipatie en kwaliteit van de beroepsbevolking in zijn geheel te vergroten. Onze buren in Genk zijn hier al druk mee bezig op de T2 (Talent en Technologie) Campus. Hier worden (lang- en kortdurende) cursussen aangeboden die zijn afgestemd op de vacaturevraag van werkgevers. Laten we vooral van elkaar leren, in plaats van zelf het wiel opnieuw uitvinden.
Scroll naar boven