Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Motie Carnaval niet gesteund door de Limburgse VVD

Natuurlijk vinden ook wij, als Limburgse VVD, Vastelaovend onderdeel van de Limburgse identiteit en zit dit in ons hart. Afgelopen vrijdag kwam een sympathiek ogende motie van de PVV en PvdD voorbij, die opriep tot het volgende:

  • In een brief aan de minister dringend expliciet kenbaar te maken dat Carnaval als culturele Limburgse traditie van grote culturele en traditionele waarde is voor de Limburgers.
  • In een brief bij de minister er op aan te dringen in de planning van de doorstroomtoets, rekening te houden met deze waardevolle traditie en de doorstroomtoets te verplaatsen naar een voor een ieder passend moment.

Er zijn echter Kamervragen over dit onderwerp gesteld, welke nog niet beantwoord zijn. De Vastelaovendsverenigingen hebben ook al contact gehad met het ministerie. Deze motie is er in onze ogen dus een voor de bühne. Als dit niet zo was, dan was deze motie immers aangehouden, tot zou blijken dat uit de beantwoording van de Kamervragen dat het Limburgs standpunt, het Vastelaovendsgevoel in Den Haag niet begrepen was.

Verder is de nadruk die op de doorstroomtoets door deze motie kan ontstaan, wederom een onnodige druk op onze Limburgse kinderen; de toets wordt nu hierdoor naar onze mening op ongewenste manier onder de aandacht gebracht, waardoor het wederom een prestatie onder druk kan worden.

Wij hebben gekozen voor de inhoud, de motie dus niet gesteund en wachten de beantwoording van de Kamervragen af.

Scroll naar boven