november 2018

MAA: pas op de plaats en zoeken naar meer balans

De provincie gooit het over een andere boeg met Maastricht Aachen Airport. Ze stopt de lopende aanvraag bij het ministerie voor een nieuwe vergunning. Pas op de plaats Kern daarvan was dat het vliegveld in Beek gebruik kon gaan maken van de hele lengte van de start- en landingsbaan. Die bedraagt 2750 meter. Het gebruik daarvan wordt […]

MAA: pas op de plaats en zoeken naar meer balans Lees verder »

Een Limburgse arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst!

De toekomst van de Arbeidsmarkt staat ook op onze agenda. Tijdens het begrotingsdebat hebben we de rollen van gemeenten en provincie uit elkaar gehaald waardoor beide overheden zich kunnen focussen op hun eigen taak. Voor de provincie zien wij als taak de werkenden aan het werk te houden. De banen van de toekomst bestaan nog

Een Limburgse arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst! Lees verder »

Energietransitie: maatwerk per regio en draagvlak voorop

In twee aan- en overgenomen moties van de VVD,  hebben we aangegeven dat iedere regio in Limburg een uniek ‘energietransitie DNA’ heeft: economisch, ruimtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk. Iedere regio in Limburg moet volgens ons een hierop afgestemde energiemix hebben. Een combinatie van bijvoorbeeld windenergie met geothermie of zonneenergie, het gebruik van restwarmte, bio-energie en of

Energietransitie: maatwerk per regio en draagvlak voorop Lees verder »

Scroll naar boven