Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Provinciaal waterprogramma

Vrijdag 17 december: Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 vaststellen

Statenlid Herman Nijskens zei er, namens de Limburgse VVD, het volgende over:

De VVD beoordeelt het op hoofdlijnen als een evenwichtig programma waarbij omzichtig de diverse belangen zowel financieel als ook inhoudelijk zijn afgewogen. Belangrijk daarbij is dat we inzetten op maximale bescherming tegen hoogwater – kijk maar naar afgelopen zomer -, maar ook oog hebben voor de kansen die het water biedt. Het is altijd een kwestie van zoeken naar een balans tussen het nuttige, het noodzakelijke, en het aangename.

  • Op dat punt een aantal kanttekeningen.
  • Water kent veel emoties zowel positief als negatief.
  • Water is de bron van leven maar kan zomaar levensgevaarlijk zijn.

Zo hebben wij in de commissie aandacht gevraagd voor de vele bedrijfsbelangen die vooral bijdragen aan het plezier dat water brengt. Nautische bedrijvigheid, recreatie in op of aan het water.
Wij hebben ook aandacht gevraagd voor het participatie traject, de usual suspects waren er van meet af aan bij betrokken terwijl andere partijen, maar ook de Limburgers zelf, pas veel later de kans kregen mee te denken, nota bene aan de hand van zienswijzen. Dat is jammer omdat het gebalanceerde stuk dat er nu lijkt te liggen met meer participatie maatschappelijk veel beter gedragen zou kunnen zijn. * Op dit punt zou ik de gedeputeerde dan ook om de toezegging willen vragen dat ook de belangen, en mogelijk ook hele goede ideeën van ondernemers en inwoners, maximaal worden meegenomen in de daadwerkelijke uitwerking van het waterprogramma.

* Die toezegging hebben we ontvangen, uiteraard houden we dit als Limburgse VVD scherp in de gaten!

Scroll naar boven