december 2023

Vragen aangaande de reactie van het Rijk op het eerste concept-LPLG

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 16-12-2023De VVD heeft kennisgenomen van de reactie van het Rijk op het eerste concept van het Limburg Programma Landelijk Gebied (LPLG). Deze reactie heeft bij ons vragen opgeroepen. Daarom heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen gesteld: 1. Welke stappen gaat het college zetten n.a.v. […]

Vragen aangaande de reactie van het Rijk op het eerste concept-LPLG Lees verder »

Schriftelijke vragen over beverschade

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 15-12-2023In de vorige Statenperiode hebben Provinciale Staten en de Limburgse VVD reeds aandacht gevraagd voor beverschade in Limburg. Helaas kunnen we inmiddels niet meer van incidentele gevallen spreken. Ondanks aanzienlijke inspanningen van het waterschap en beheerders van diverse infrastructurele werken, blijven dassen en bevers steeds

Schriftelijke vragen over beverschade Lees verder »

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 15-12-2023De VVD vindt dat iedereen die in de maatschappij mee wil doen, mee moet kunnen doen. Hiertoe dient de overheid en dus ook de provincie Limburg wat de VVD betreft de randvoorwaarden te verschaffen. Één zo’n essentiële randvoorwaarde is dat de websites van de provincie

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg Lees verder »

Scroll naar boven