Duurzame financiering natuuropgaven

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl Vrijdag 8 april: Statenvoorstel duurzame financiering natuuropgaven vaststellen Tijdens de Statenvergadering van 8 april 2022 is het Statenvoorstel duurzame financiering natuuropgaven, natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer & externe organisatiekosten door de Staten aanvaard. Met dit besluit wordt de financiering voor het natuurbeheer, agrarisch, natuurbeheer en […]

Duurzame financiering natuuropgaven Lees verder »