VVD Limburg

Schriftelijke vragen over intensiveren en versterken van internationale bestuurlijke contacten ter versterking Maastricht Aachen Airport

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 11-01-2024De VVD Limburg benadrukt het belang van internationale samenwerking voor de versterking van Maastricht Aachen Airport. De VVD ziet verdere groeikansen voor MAA, de Euregio en Limburg binnen handbereik. Groei waarbij bij het intensiveren en het versterken van de bestuurlijke contacten vanuit de provincie Limburg met […]

Schriftelijke vragen over intensiveren en versterken van internationale bestuurlijke contacten ter versterking Maastricht Aachen Airport Lees verder »

Schriftelijke vragen inzake vrachtwagenparkeerplaatsen in Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 11-01-2024De Limburgse VVD staat voor een degelijke logistieke infrastructuur binnen onze provinciegrenzen.Verbindingen zoals onze Rijks- en provinciale wegen, havens (zoals Maasbracht en Born) en Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling van Limburg en de ‘Goederencorridor Zuidoost’. De VVD Limburg was daarom

Schriftelijke vragen inzake vrachtwagenparkeerplaatsen in Limburg Lees verder »

Vragen aangaande de reactie van het Rijk op het eerste concept-LPLG

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 16-12-2023De VVD heeft kennisgenomen van de reactie van het Rijk op het eerste concept van het Limburg Programma Landelijk Gebied (LPLG). Deze reactie heeft bij ons vragen opgeroepen. Daarom heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen gesteld: 1. Welke stappen gaat het college zetten n.a.v.

Vragen aangaande de reactie van het Rijk op het eerste concept-LPLG Lees verder »

Schriftelijke vragen over beverschade

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 15-12-2023In de vorige Statenperiode hebben Provinciale Staten en de Limburgse VVD reeds aandacht gevraagd voor beverschade in Limburg. Helaas kunnen we inmiddels niet meer van incidentele gevallen spreken. Ondanks aanzienlijke inspanningen van het waterschap en beheerders van diverse infrastructurele werken, blijven dassen en bevers steeds

Schriftelijke vragen over beverschade Lees verder »

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 15-12-2023De VVD vindt dat iedereen die in de maatschappij mee wil doen, mee moet kunnen doen. Hiertoe dient de overheid en dus ook de provincie Limburg wat de VVD betreft de randvoorwaarden te verschaffen. Één zo’n essentiële randvoorwaarde is dat de websites van de provincie

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg Lees verder »

Motie Statenlid Sabine Koopman om de vaarveiligheid op de Maasplassen te verbeteren aangenomen!

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 10-11-2023Op de Maasplassen wordt regelmatig geconstateerd dat er te hard wordt gevaren. Dit gebeurt veelal omdat voor veel boten, voornamelijk huurboten, geen vaarbewijs noodzakelijk is en daardoor de borden die de maximale snelheid aanduiden niet begrepen worden. Om deze reden willen wij dat er duidelijkere

Motie Statenlid Sabine Koopman om de vaarveiligheid op de Maasplassen te verbeteren aangenomen! Lees verder »

’Maidenmotie” Jacques Michél Bloi over de Wittemer Allee met ruime meerderheid aangenomen!

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 3-11-2023Tijdens de Statenvergadering van 3 november heeft ons Statenlid Jacques Michél Bloi zijn ”maidenmotie” ingediend over de Wittemer Allee. Voor Jacques Michél Bloi stond het herstel van deze weg buiten kijf. Daar hebben Provinciale Staten van Limburg al eerder een uitspraak over gedaan. Maar de

’Maidenmotie” Jacques Michél Bloi over de Wittemer Allee met ruime meerderheid aangenomen! Lees verder »

Wereld alfabetiseringsdag

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl Op Wereldalfabetiseringsdag heeft ons Statenlid Sabine Koopman de aandacht gevestigd op de aftrap voor de Week van Lezen en Schrijven. Haar doel was om de aandacht te vragen voor het probleem van laaggeletterdheid. In de volgende video zal ze uitleggen waarom dit zo’n

Wereld alfabetiseringsdag Lees verder »

VVD wil in gesprek over Atlas van gemeenten

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl In het voorjaar van dit jaar verscheen de Atlas van gemeenten van onderzoeksbureau Atlas Research. De ‘Atlas’ geeft inzicht in de 50 grootste gemeenten van Nederland op aspecten zoals bevolking, sociaaleconomische positie, woonaantrekkelijkheid en groen in de omgeving.De Limburgse steden staan afgeslagen in

VVD wil in gesprek over Atlas van gemeenten Lees verder »

Scroll naar boven