februari 2024

Schriftelijke vragen inzake de grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 25-02-2024De VVD-fractie vindt het belangrijk dat iedere Limburger de ruimte krijgt om zijn talenten te benutten op de (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt. Echter zien wij ook dat er krapte op de Limburgse arbeidsmarkt bestaat. Dat heeft gevolgen voor zowel werkzoekende als voor het klein-, midden- en grootbedrijf […]

Schriftelijke vragen inzake de grensoverschrijdende arbeidsmarkt Lees verder »

Schriftelijke vragen inzake handhavingsboot Maasplassen

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 21-02-2024De VVD vindt handhaving op de Maasplassen van groot belang voor de (verkeers)veiligheid in Limburg. Het baart ons daarom zorgen dat de handhavingsboot van de Provincie Limburg steeds minder wordt ingezet. De VVD ziet graag dat de Provincie Limburg haar verantwoordelijkheid neemt en beter samenwerkt

Schriftelijke vragen inzake handhavingsboot Maasplassen Lees verder »

Schriftelijke vragen inzake wielertoerisme in Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 10-02-2024De Limburgse VVD beschouwt de Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste en de Heuvelland2Daagse als onlosmakelijk met Limburg verbonden evenementen. Ook het wielertoerisme heeft wat de VVD betreft een blijvend karakter. Tienduizenden wielrenners genieten van de Limburgse gastvrijheid en brengen mooie verhalen over ons schitterende landschap

Schriftelijke vragen inzake wielertoerisme in Limburg Lees verder »

Schriftelijke vragen VVD-Statenlid Maillé inzake defensie

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 09-02-2024Volgens VVD-Statenlid Sjoerd Maillé is het afgelopen jaar op pijnlijke wijze onderstreept dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat besef ontstaat ook steeds meer in Europa en binnen Nederland. De VVD vindt de veiligheid van onze burgers van groot belang en constateert dat veel deskundigen adviseren

Schriftelijke vragen VVD-Statenlid Maillé inzake defensie Lees verder »

Schriftelijke vragen VVD-Nijskens inzake negatieve beleggingsresultaten van gesubsidieerde doelen

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 19-12-2023De VVD Limburg leest in het Financieel Dagblad dat meerdere goede doelen een negatief rendement hebben geleden met hun beleggingen. In de lijst met goede doelen staan ook organisaties die subsidies ontvangen van de Provincie Limburg. Statenlid Herman Nijskens stelde daarom de volgende schriftelijke vragen aan het

Schriftelijke vragen VVD-Nijskens inzake negatieve beleggingsresultaten van gesubsidieerde doelen Lees verder »

Schriftelijke vragen VVD-Bloi inzake berichtgeving omtrent verkeersslachtoffers in Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 30-01-2024Veiligheid op en rond onze wegen heeft voor de Limburgse VVD prioriteit. De VVD zet in op een veilige inrichting van onze provinciale wegen, met toegankelijke oversteekplaatsen en overzichtelijke kruisingen. Vooral op routes waar onze scholieren fietsen. Vandaar dat het belangrijk is dat de Provincie

Schriftelijke vragen VVD-Bloi inzake berichtgeving omtrent verkeersslachtoffers in Limburg Lees verder »

Schriftelijke vragen over de inzet van de Bikkergelden voor de Meedoenpas

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 30-01-2024De VVD Limburg is van mening dat openbaar vervoer in Limburg betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor elke Limburger. Ook in het coalitieakkoord zijn daar afspraken overgemaakt. Een voorbeeld daarvan is dat de meest actuele inzichten omtrent gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen worden meegenomen.

Schriftelijke vragen over de inzet van de Bikkergelden voor de Meedoenpas Lees verder »

Scroll naar boven