Skip to main content
  • VVD-Statenfractie 2015-2019

    v.l.n.r.: Erik Koppe, Joost van den Akker, Anton Kirkels, John Heuvelings en Herman Nijskens
  • Welkom op de website van de VVD Limburg!

De lijsttrekker en de lijst

In maart 2019 wordt door heel Nederland gekozen voor de nieuwe Provinciale Staten in iedere provincie van ons land. Elke partij die wil deelnemen aan deze verkiezingen en zo vertegenwoordigers verkozen wil hebben in iedere provincie, stelt een lijst met kandidaten samen. Zo’n lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker, de nummer 1 van de lijst.

Hoewel dit nergens precies vastligt wordt de lijsttrekker een aantal kwaliteiten toegedicht en een aantal taken toevertrouwd. Verwacht wordt onder andere dat de lijsttrekker de lijn uitzet in de politieke positie van de partij over tal van onderwerpen en het voortouw neemt in de verkiezingscampagne.

De lijsttrekker én de andere kandidaten voor een plaats op de lijst, worden gekozen en op hun plaats bevestigd door de bevoegde ledenvergadering (de ALV). Voor de Limburgse lijst en lijsttrekker zijn dat de Limburgse leden van de VVD. Het voorstel voor lijst en lijsttrekker wordt gemaakt door het partijbestuur. In dit geval het bestuur van de VVD Regio Zuid. Een speciaal daartoe aangestelde commissie, de kandidaatstellingscommissie, spreekt met alle kandidaten en stelt een conceptlijst op voor het partijbestuur. Het bestuur van de VVD Regio Zuid bestaat uit bestuursleden uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het bestuur van de VVD Regio Zuid droeg op vrijdag 14 september Mevr. Karin Straus voor als kandidaat-lijsttrekker voor de Limburgse lijst. U vindt daarover meer op www.regiozuid.vvd.nl

Bekend was al de belangstelling van Joost van den Akker, actief gedeputeerde in het provinciaal bestuur van Limburg. Op deze site geeft hij blijk van zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de VVD Limburg. Het ziet er dus naar uit dat de Limburgse VVD leden iets te kiezen hebben op de ALV van 29 oktober 2018.

Lim­burg grens­over­schrij­dend in­no­va­tief aan de slag

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) bezocht op woensdag 15 augustus in Mönchengladbach de euregio rijn-maas-noord. Hij besprak met de directie van de euregio de samenwerking in het grensgebied. Tevens bekeek hij een aantal INTERREG-projecten die in de euregio worden uitgevoerd. Gedeputeerde Van den Akker benadrukte het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor Limburg. “Als vooruitgeschoven post richting Noordrijn-Westfalen is het voor grensregio Limburg essentieel om te weten wat er in dit nabijgelegen Ruhrgebied gebeurt op het gebied van innovatie bij maakindustrie en logistiek. Op die manier zijn we als provincie beter in staat om onze ambities te matchen met die van aangrenzende regio’s”. Lees meer

Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen. Lees meer

VVD wil energieconvenanten per regio in Limburg

Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar nieuwe energiedoelstellingen bereikt hebben. Echter, uit het Provinciehuis komt het geluid dat er een grote kans is dat we deze doelstellingen niet halen met de huidige aanpak van zonne- en wind energie. De VVD wil graag naar een andere, effectieve manier van aanpak van de energietransitie. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten. Lees meer