Skip to main content
  • VVD-Statenfractie 2015-2019

    v.l.n.r.: Erik Koppe, Joost van den Akker, Anton Kirkels, John Heuvelings en Herman Nijskens
  • Welkom op de website van de VVD Limburg!

De lijsttrekker en de lijst

In maart 2019 wordt door heel Nederland gekozen voor de nieuwe Provinciale Staten in iedere provincie van ons land. Elke partij die wil deelnemen aan deze verkiezingen en zo vertegenwoordigers verkozen wil hebben in iedere provincie, stelt een lijst met kandidaten samen. Zo’n lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker, de nummer 1 van de lijst.

Hoewel dit nergens precies vastligt wordt de lijsttrekker een aantal kwaliteiten toegedicht en een aantal taken toevertrouwd. Verwacht wordt onder andere dat de lijsttrekker de lijn uitzet in de politieke positie van de partij over tal van onderwerpen en het voortouw neemt in de verkiezingscampagne.

De lijsttrekker én de andere kandidaten voor een plaats op de lijst, worden gekozen en op hun plaats bevestigd door de bevoegde ledenvergadering (de ALV). Voor de Limburgse lijst en lijsttrekker zijn dat de Limburgse leden van de VVD. Het voorstel voor lijst en lijsttrekker wordt gemaakt door het partijbestuur. In dit geval het bestuur van de VVD Regio Zuid. Een speciaal daartoe aangestelde commissie, de kandidaatstellingscommissie, spreekt met alle kandidaten en stelt een conceptlijst op voor het partijbestuur. Het bestuur van de VVD Regio Zuid bestaat uit bestuursleden uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het bestuur van de VVD Regio Zuid droeg op vrijdag 14 september Mevr. Karin Straus voor als kandidaat-lijsttrekker voor de Limburgse lijst. U vindt daarover meer op www.regiozuid.vvd.nl

Bekend was al de belangstelling van Joost van den Akker, actief gedeputeerde in het provinciaal bestuur van Limburg. Op deze site geeft hij blijk van zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de VVD Limburg. Het ziet er dus naar uit dat de Limburgse VVD leden iets te kiezen hebben op de ALV van 29 oktober 2018.

Sterke positie op arbeidsmarkt door Engelstalig onderwijs

VVD-gedeputeerde Joost van den Akker is voorstander van meer Engelstalig onderwijs aan universiteiten, zeker ook aan de Universiteit Maastricht.

Hij zei dat tijdens de opening van het academisch jaar van de Maastrichtse universiteit in congrescentrum MECC.

Versterking
In zijn toespraak – in het Engels – wees Van den Akker erop dat Engelstalig onderwijs de positie van studenten op de internationale arbeidsmarkt versterkt. “Ook is het dan veel gemakkelijker om samen te werken met allerlei onderzoeksnetwerken, omdat die meestal in het Engels zijn”, aldus de gedeputeerde.”Op de vier Limburgse Brightland-campussen gebruiken al veel zakenmensen, wetenschappers en studenten Engels als voertaal”, zo stelde de gedeputeerde. Lees meer

Lim­burg grens­over­schrij­dend in­no­va­tief aan de slag

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) bezocht op woensdag 15 augustus in Mönchengladbach de euregio rijn-maas-noord. Hij besprak met de directie van de euregio de samenwerking in het grensgebied. Tevens bekeek hij een aantal INTERREG-projecten die in de euregio worden uitgevoerd. Gedeputeerde Van den Akker benadrukte het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor Limburg. “Als vooruitgeschoven post richting Noordrijn-Westfalen is het voor grensregio Limburg essentieel om te weten wat er in dit nabijgelegen Ruhrgebied gebeurt op het gebied van innovatie bij maakindustrie en logistiek. Op die manier zijn we als provincie beter in staat om onze ambities te matchen met die van aangrenzende regio’s”.

Van den Akker bezocht als eerste het bedrijf Helmut Beyers GmbH. Dit bedrijf met zo’n 160 medewerkers bouwt en ontwikkelt elektronische componenten en systemen zoals printplaten voor zeer geavanceerde apparaten voor ruim 80 klanten in Duitsland en Nederland. Het INTERREG-project LOGwear is een proeftuin voor het testen van “wearables” – kleine elektronische apparaten waarmee de inkomende distributiegoederen snel kunnen worden geregistreerd. Dit gebeurt door het ter plaatse opstellen en printen van etiketten met complexe (streepjes)codes. Samen met o.a. Fontys Venlo en de Hochschule Niederrhein wordt de software op maat aangepast en geïmplementeerd. Van den Akker kon in de productiehal een testversie van het systeem live zien en uitproberen. Aan Limburgse zijde is KLG een van de bedrijven die partner is binnen dit project. Lees meer

Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen.

Samen met een delegatie van RWTH Aachen en voorzitter prof. dr. Martin Paul van Maastricht University werd de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van o.a. biobased materialen toegelicht door campusdirecteur dr. Bert Kip. Volgens gedeputeerde Van den Akker een voorbeeld van de goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse kennisinstituten is AMIBM (Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials). Woensdag 11 juli ontmoetten de twee bestuurders elkaar opnieuw, maar deze keer over de grens, in Düsseldorf. Tijdens dit gesprek is er kennis uitgewisseld over vraagstukken rond internetapotheken, vrachtwagenparkeerplaatsen en de toekomstige Europese begroting. Lees meer

Bushalte op rijbaan van 80 km-weg: een verkeersonveilige situatie

Naar aanleiding van een aanrijding op de N570, waarbij een lijnbus, die stilstond bij een halte op de rijbaan, aan de achterzijde is aangereden, heeft VVD Limburg vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Onze vragen
Heeft er reeds eerder een aanrijding plaatsgevonden? Hoeveel bushaltes zijn geprojecteerd op de rijbaan? Is GS bereid om maatregelen te treffen om bushaltes te verplaatsen tot naast de rijbaan zodat de onveilige situatie verdwijnt.

Wat blijkt
Uit antwoorden blijkt dat tijdens de laatste concessie (dus sinds december 2016) gelukkig nog niet eerder een dergelijk ongeluk is voorgekomen. Echter, het blijkt dat er 16 (!) haltes op de rijbaan geprojecteerd zijn. Gedeputeerde Staten (GS) geeft aan bereid te zijn tot het nemen van maatregelen en onderzoekt nu welke dit kunnen zijn. Maar er wordt alvast de kanttekening bij geplaatst dat het gevolg ook kan zijn dat de bushalte ter plaatse verdwijnt. Lees meer

Dienstverlening aan MKB verder verbeterd

De dienstverlening aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg wordt verbeterd. Er komt één aanpak waar MKB’ers terecht kunnen met vragen over informatie en advies voor groei en innovatie. Gedeputeerde Staten willen hieraan € 600.000,- bijdragen. Dat meldt gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur).

De dienstverlening aan MKB’ers kan volgens de gedeputeerde nog beter. Er is een veelheid aan instellingen en projecten die ondernemers kunnen bijstaan, maar het zijn er zoveel dat de ondernemers door de bomen het bos niet meer zien, waardoor zij soms ondersteuning missen. Lees meer

VVD wil energieconvenanten per regio in Limburg

Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar nieuwe energiedoelstellingen bereikt hebben. Echter, uit het Provinciehuis komt het geluid dat er een grote kans is dat we deze doelstellingen niet halen met de huidige aanpak van zonne- en wind energie. De VVD wil graag naar een andere, effectieve manier van aanpak van de energietransitie. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten. Lees meer

Geen staatswind maar regie op de energiemix

De VVD wil graag naar een andere meer effectieve manier van aanpak van de energietransitie dan nu in voorstellen in Limburg op tafel ligt. Teveel ‘energie’ voor de transitie gaat verloren aan het NIMBY-effect en de pijn van de (on)eerlijke verdeling. Waar je woont lijkt belangrijker te zijn dan wat er verantwoord mogelijk is in je eigen omgeving en de kansen die daar geboden worden. In dat laatste feit zit ook de winst van een slimmere aanpak. De provincie dus niet als allesbepalende speler mét een belang in een eigen energiebedrijf maar als regisseur en zo nodig als aanjager. Dat geeft niet alleen een eerlijke verdeling maar ook een slimmere verdeling. Lees meer