Lim­burg grens­over­schrij­dend in­no­va­tief aan de slag

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) bezocht op woensdag 15 augustus in Mönchengladbach de euregio rijn-maas-noord. Hij besprak met de directie van de euregio de samenwerking in het grensgebied. Tevens bekeek hij een aantal INTERREG-projecten die in de euregio worden uitgevoerd. Gedeputeerde Van den Akker benadrukte het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor Limburg. “Als vooruitgeschoven post richting Noordrijn-Westfalen is het voor grensregio Limburg essentieel om te weten wat er in dit nabijgelegen Ruhrgebied gebeurt op het gebied van innovatie bij maakindustrie en logistiek. Op die manier zijn we als provincie beter in staat om onze ambities te matchen met die van aangrenzende regio’s”.

Van den Akker bezocht als eerste het bedrijf Helmut Beyers GmbH. Dit bedrijf met zo’n 160 medewerkers bouwt en ontwikkelt elektronische componenten en systemen zoals printplaten voor zeer geavanceerde apparaten voor ruim 80 klanten in Duitsland en Nederland. Het INTERREG-project LOGwear is een proeftuin voor het testen van “wearables” – kleine elektronische apparaten waarmee de inkomende distributiegoederen snel kunnen worden geregistreerd. Dit gebeurt door het ter plaatse opstellen en printen van etiketten met complexe (streepjes)codes. Samen met o.a. Fontys Venlo en de Hochschule Niederrhein wordt de software op maat aangepast en geïmplementeerd. Van den Akker kon in de productiehal een testversie van het systeem live zien en uitproberen. Aan Limburgse zijde is KLG een van de bedrijven die partner is binnen dit project.

Na het bezoek bij Helmut Beyers stond bij Instituut GEMIT de digitalisering centraal. Dit instituut van de Hochschule Niederrhein is partner in de INTERREG-projecten STRASUS en Digipro. STRASUS is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de logistieke sector. Grote bedrijven zijn verplicht om een rapport over hun Corporate Social Responsibility (CSR) voor te leggen. Klanten uit bijvoorbeeld de supermarktbranche, vragen aan vervoerders steeds vaker te bewijzen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om hierover uitgebreid te rapporteren. STRASUS helpt ondernemers uit de regio om zelf met behulp van serious gaming toegang te krijgen tot de uitgangspunten van CSR en een bijbehorende rapportages op te stellen. “Digipro” biedt MKB-ondernemers mogelijkheden in de ondersteuning van hun digitale transformatie en op deze manier concurrerend te blijven.

De euregio rijn-maas-noord bemiddelt en ondersteunt bij de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partners in het grensgebied. Het INTERREG-programma van de Europese Unie stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking. Langs de Duits-Nederlandse grens worden er in het kader van INTERREG al meer dan 100 projecten uitgevoerd, die deels ook worden gecofinancierd door de provincie Limburg.

Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen.

Samen met een delegatie van RWTH Aachen en voorzitter prof. dr. Martin Paul van Maastricht University werd de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van o.a. biobased materialen toegelicht door campusdirecteur dr. Bert Kip. Volgens gedeputeerde Van den Akker een voorbeeld van de goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse kennisinstituten is AMIBM (Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials). Woensdag 11 juli ontmoetten de twee bestuurders elkaar opnieuw, maar deze keer over de grens, in Düsseldorf. Tijdens dit gesprek is er kennis uitgewisseld over vraagstukken rond internetapotheken, vrachtwagenparkeerplaatsen en de toekomstige Europese begroting.

Gedeputeerde Van den Akker is erg enthousiast over het gelegde contact:

“Samen met een grote buurman als Nordrhein Westfalen en kennisinstituten zoals Maastricht University en RWTH in Aken kan de Euregio alleen maar sterker worden als er ook internationaal wordt samengewerkt op het gebied van innovatie.”

Tijdens de werkbezoeken werd afgesproken een nauwere samenwerking te onderzoeken.

Bushalte op rijbaan van 80 km-weg: een verkeersonveilige situatie

Naar aanleiding van een aanrijding op de N570, waarbij een lijnbus, die stilstond bij een halte op de rijbaan, aan de achterzijde is aangereden, heeft VVD Limburg vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Onze vragen
Heeft er reeds eerder een aanrijding plaatsgevonden? Hoeveel bushaltes zijn geprojecteerd op de rijbaan? Is GS bereid om maatregelen te treffen om bushaltes te verplaatsen tot naast de rijbaan zodat de onveilige situatie verdwijnt.

Wat blijkt
Uit antwoorden blijkt dat tijdens de laatste concessie (dus sinds december 2016) gelukkig nog niet eerder een dergelijk ongeluk is voorgekomen. Echter, het blijkt dat er 16 (!) haltes op de rijbaan geprojecteerd zijn. Gedeputeerde Staten (GS) geeft aan bereid te zijn tot het nemen van maatregelen en onderzoekt nu welke dit kunnen zijn. Maar er wordt alvast de kanttekening bij geplaatst dat het gevolg ook kan zijn dat de bushalte ter plaatse verdwijnt. Lees meer

Dienstverlening aan MKB verder verbeterd

De dienstverlening aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg wordt verbeterd. Er komt één aanpak waar MKB’ers terecht kunnen met vragen over informatie en advies voor groei en innovatie. Gedeputeerde Staten willen hieraan € 600.000,- bijdragen. Dat meldt gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur).

De dienstverlening aan MKB’ers kan volgens de gedeputeerde nog beter. Er is een veelheid aan instellingen en projecten die ondernemers kunnen bijstaan, maar het zijn er zoveel dat de ondernemers door de bomen het bos niet meer zien, waardoor zij soms ondersteuning missen. Lees meer

VVD wil energieconvenanten per regio in Limburg

Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar nieuwe energiedoelstellingen bereikt hebben. Echter, uit het Provinciehuis komt het geluid dat er een grote kans is dat we deze doelstellingen niet halen met de huidige aanpak van zonne- en wind energie. De VVD wil graag naar een andere, effectieve manier van aanpak van de energietransitie. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten. Lees meer

Geen staatswind maar regie op de energiemix

De VVD wil graag naar een andere meer effectieve manier van aanpak van de energietransitie dan nu in voorstellen in Limburg op tafel ligt. Teveel ‘energie’ voor de transitie gaat verloren aan het NIMBY-effect en de pijn van de (on)eerlijke verdeling. Waar je woont lijkt belangrijker te zijn dan wat er verantwoord mogelijk is in je eigen omgeving en de kansen die daar geboden worden. In dat laatste feit zit ook de winst van een slimmere aanpak. De provincie dus niet als allesbepalende speler mét een belang in een eigen energiebedrijf maar als regisseur en zo nodig als aanjager. Dat geeft niet alleen een eerlijke verdeling maar ook een slimmere verdeling. Lees meer