VVD-standpunt over de motie van de voorlopige bouwstop en uitbreiding van geitenhouderijen

Doorslaggevend bij onze afweging zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen.

De gisteren genomen beslissing is in zo verre anders dat er nu sprake lijkt te zijn van een mogelijk causaal verband tussen het optreden van longontstekingen en de afstand van woningen ten opzichte van een geitenhouderij.

Juist omdat voorheen onderzoeken hier geen uitsluitsel over gaven heeft het ministerie van LNV onderzoeken opgestart die hier duidelijkheid over moeten verschaffen. Wij hebben vervolgens overwogen of het verstandig is om in de tussentijd uitbreidingen en/of nieuwvestigingen te blijven toestaan of dat je zegt we voeren een voorlopige bouwstop in. Onze discussie is uitgekomen op het tweede. Wij hebben daarbij zelf meegeschreven aan het afgezwakte dictum van de motie dat eerst van een keiharde bouwstop sprak. In de berichtgeving komt deze nuancering natuurlijk niet meer voor. Als er geen causaal verband gevonden wordt dan kan de bouwstop en verbod op uitbreiding opgeheven worden. Ik roep geitenhouders met plannen dan ook op om vooral te blijven werken aan plannen die hen als ondernemer vooruit helpen.

Statenlid Erik Koppe verlaat actieve politiek

VVD Statenlid Erik Koppe stopt na bijna 30 jaar als politicus actief te zijn geweest in verschillende rollen (Raadslid, Wethouder, Statenlid en Gedeputeerde). Erik kan zijn werk in het bedrijfsleven niet meer combineren met zijn werk als Statenlid en stopt daarom als actief politicus.

Hij was Statenlid van de provincie Limburg van maart 2003 t/m heden en vervulde het ambt van gedeputeerde van Financiën, Bedrijfsvoering, Volkshuisvesting, Provinciale Wegen en Verkeersveiligheid en Handhaving van juni 2012 t/m april 2015. Daarvoor was hij lid van de Gemeenteraad van Brunssum van 1994 t/m 2008 en was hij tevens wethouder Financiën, Belastingen, Organisatie, ICT, Bestuurlijke vernieuwing en Wegen van april 1998 t/m mei 2001).

Erik Koppe: “Het was een voorrecht om in verschillende rollen de provincie Limburg in het algemeen en de gemeente Brunssum in het bijzonder te mogen dienen en ik kijk daar met veel plezier op terug”.

Limburg leeft van de export!

Op woensdag 24 oktober 2018 werd voor de 13e maal de Limburg Export Award uitgereikt door gedeputeerde Joost van den Akker. Deze award wordt uitgereikt aan een Limburgs bedrijf dat verder kijkt dan de landsgrenzen en in het buitenland markten ziet en kansen grijpt. De gedeputeerde greep het moment aan om stil te staan bij het belang van de export voor de provincie Limburg.

Lees meer

Joost van den Akker winnaar NK Cross 10km!

Dit jaar vond tegelijkertijd met het Molenhoeks Makkie het NK (Nederlands Kampioenschap) Cross voor Bestuurders plaats, waarbij burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, bestuurders van waterschappen e.a. uit het hele land mochten strijden om de Nederlandse titel. Uiteindelijk waren er bijna 25 bestuurders uit het hele land (van Maastricht tot Heerhugowaard), die het schitterende, glooiende parcours  durfden te trotseren.

Lees meer

Onderhoud van wegen en kunstwerken; van levensbelang! 

Onze woordvoerder Verkeer, Erik Koppe, heeft tijdens de Statenbehandeling een stevig geluid laten horen over het onderhoud van onze wegen en viaducten. Voor de VVD is een goede bereikbaarheid van Limburg van groot belang, mede vanwege het belang als vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven en dus voor banen. Daarvoor is  een goede weg-, spoor, water- en luchtinfrastructuur essentieel.   Lees meer

Limburgse VVD gaat Provinciale Statenverkiezingen in met topduo

De Limburgse VVD kent de luxe van twee topkandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Vrijdag 14 september is Karin Straus door het regiobestuur gepresenteerd als kandidaat-lijsttrekker en handhaafde Joost van den Akker zich eveneens als kandidaat. Gezien de  ontstane discussie over de gevolgde gang van zaken, heeft er afgelopen weekend tussen Karin Straus en Joost van den Akker een goed, open en constructief gesprek plaatsgevonden. Lees meer

De lijsttrekker en de lijst

In maart 2019 wordt door heel Nederland gekozen voor de nieuwe Provinciale Staten in iedere provincie van ons land. Elke partij die wil deelnemen aan deze verkiezingen en zo vertegenwoordigers verkozen wil hebben in iedere provincie, stelt een lijst met kandidaten samen. Zo’n lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker, de nummer 1 van de lijst.

Hoewel dit nergens precies vastligt wordt de lijsttrekker een aantal kwaliteiten toegedicht en een aantal taken toevertrouwd. Verwacht wordt onder andere dat de lijsttrekker de lijn uitzet in de politieke positie van de partij over tal van onderwerpen en het voortouw neemt in de verkiezingscampagne. Lees meer