Bushalte op rijbaan van 80 km-weg: een verkeersonveilige situatie

Naar aanleiding van een aanrijding op de N570, waarbij een lijnbus, die stilstond bij een halte op de rijbaan, aan de achterzijde is aangereden, heeft VVD Limburg vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Onze vragen
Heeft er reeds eerder een aanrijding plaatsgevonden? Hoeveel bushaltes zijn geprojecteerd op de rijbaan? Is GS bereid om maatregelen te treffen om bushaltes te verplaatsen tot naast de rijbaan zodat de onveilige situatie verdwijnt.

Wat blijkt
Uit antwoorden blijkt dat tijdens de laatste concessie (dus sinds december 2016) gelukkig nog niet eerder een dergelijk ongeluk is voorgekomen. Echter, het blijkt dat er 16 (!) haltes op de rijbaan geprojecteerd zijn. Gedeputeerde Staten (GS) geeft aan bereid te zijn tot het nemen van maatregelen en onderzoekt nu welke dit kunnen zijn. Maar er wordt alvast de kanttekening bij geplaatst dat het gevolg ook kan zijn dat de bushalte ter plaatse verdwijnt.

Onze reactie
Uiteraard zijn wij blij dat er de laatste tijd nog niet meer incidenten hebben plaatsgevonden. Wij schrokken wel van het aantal haltes dat op de rijbaan is geprojecteerd. Wij zijn verheugd dat GS aankondigt maatregelen te treffen. Echter ons inziens kan het niet zo zijn dat de bushalte dan vervalt. Immers, de reiziger is gebaat bij een halte in de buurt om zo de mobiliteit te bevorderen, het weghalen van haltes past daar niet bij.

Gelet op het belang van verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid zullen wij dit proces nauwlettend volgen.

 

 Foto: Rob Dammers 

VVD wil energieconvenanten per regio in Limburg

Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar nieuwe energiedoelstellingen bereikt hebben. Echter, uit het Provinciehuis komt het geluid dat er een grote kans is dat we deze doelstellingen niet halen met de huidige aanpak van zonne- en wind energie. De VVD wil graag naar een andere, effectieve manier van aanpak van de energietransitie. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten. Lees meer

Geen staatswind maar regie op de energiemix

De VVD wil graag naar een andere meer effectieve manier van aanpak van de energietransitie dan nu in voorstellen in Limburg op tafel ligt. Teveel ‘energie’ voor de transitie gaat verloren aan het NIMBY-effect en de pijn van de (on)eerlijke verdeling. Waar je woont lijkt belangrijker te zijn dan wat er verantwoord mogelijk is in je eigen omgeving en de kansen die daar geboden worden. In dat laatste feit zit ook de winst van een slimmere aanpak. De provincie dus niet als allesbepalende speler mét een belang in een eigen energiebedrijf maar als regisseur en zo nodig als aanjager. Dat geeft niet alleen een eerlijke verdeling maar ook een slimmere verdeling. Lees meer

Twan bedankt!

‘Procesantwoord’. Misschien wel het meest kenmerkende woord voor Twan Beurskens’ bestuursstijl als gedeputeerde van Limburg. Niet meteen op de inhoud de politici of de pers van repliek dienen, maar eerst het speelveld overzien, je strategie uitstippelen en niet te veel prijsgeven van je eigen koers. In vele opzichten een verstandige aanpak. Na een turbulent jaar na de Statenverkiezingen van 2011 zorgde die aanpak voor stabiliteit op het politieke front. De coalitie van CDA, VVD en PvdA (plus 50PLUS) steunde slechts op een krappe meerderheid in Provinciale Staten. Limburg poogde met economische structuurversterking de crisis het hoofd te bieden. Lees meer

Herman Nijskens wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Limburg

Herman Nijskens wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Limburg. Hij volgt huidig fractievoorzitter Joost van den Akker op wanneer deze aantreedt als nieuwe gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur.

Herman Nijskens maakt sinds 2016 deel uit van de huidige Statenfractie en is woordvoerder op onder andere Landbouw, Natuur, Sport, Zorg en Sociale agenda. In het dagelijks leven is Herman ondernemer in Melick, hij runt met zijn vrouw een pensionstal voor paarden. Ook is hij raadslid in de gemeente Roerdalen, waar hij wethouder is geweest.

“Met deze stap wil ik een brug slaan naar de volgende statenperiode, het werk is niet af.”

De VVD-fractie is blij dat Herman zijn politieke ervaring en betrokkenheid bij de ontwikkeling van Limburg nu ook als fractieleider wil gaan inzetten, met zijn kenmerkende degelijke stijl, dossierkennis en humor. De fractie wenst hem daarbij veel succes!