Skip to main content
  • VVD-Statenfractie 2015-2019

    v.l.n.r.: Erik Koppe, Joost van den Akker, Anton Kirkels, John Heuvelings en Herman Nijskens
  • Welkom op de website van de VVD Limburg!

Subsidiekraan dicht voor frauderende boeren

Mestfraude
Van den Akker verwees onder meer naar de mestfraude en de foute registratie van kalveren “waardoor de landbouwsector de laatste maanden helaas in opspraak is geraakt”. Bij ontdekking van beide vormen van fraude bleek dat er enerzijds meer mest werd geproduceerd en anderzijds meer kalveren werden gehouden dan is toegestaan en dan dat er werd gerapporteerd.

Agroofoodsector

Tegelijk juicht de VVD toe dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Zo trekt de provincie 2,7 miljoen euro uit voor AgrofoodLimburg. Dat is een nieuw programma om onwas dernemers in de land- en tuinbouwsector te ondersteunen. De inzet is om in 3 jaar 90 projecten te steunen, voor totaal 5,4 miljoen euro, inclusief de investeringen van de ondernemers zelf. Ook kunnen Limburgse boeren en tuinders minimaal 20.000 en maximaal 250.000 euro provinciale subsidie krijgen voor het moderniseren van hun bedrijf. Aanvragen kunnen tot half maart 2018 worden ingediend. Daarnaast bepleitte de LLTB onlangs een fonds voor jonge boeren, om met name jonge agrariërs te ondersteunen bij het overnemen van het bedrijf.Maar die regelingen moeten volgens de VVD niet open staan voor frauderende bedrijven. “Het moet afgelopen zijn met frauderende boeren. De goeden moeten niet lijden onder de kwaden. De VVD wil staan voor fair trade. Voor eerlijke en rechtvaardige landbouw”, aldus Van den Akker.

Bron: 1Limburg.

Dagblad De Limburger tekende het voorstel van de VVD eveneens op.

VVD Limburgdag 2018

Op vrijdag 2 februari organiseert de VVD-Statenfractie haar tweede Limburgdag. Deze vindt plaats van 14.00 uur tot circa 18.00 uur in het Gouvernement te Maastricht.

De dag staat in het teken van hoe we met liberale politiek zaken voor elkaar krijgen in onze mooie provincie. Naast een plenair gedeelte zijn ook meerdere deelsessies gepland, met onderwerpen zoals landbouw, de arbeidsmarkt en de grensoverschrijdende zaken. De middag wordt afgesloten met een borrel waar u tevens gelegenheid heeft om te netwerken met Statenleden, Gedeputeerde en Kamerleden. Lees meer

VVD wil opheldering over aanpak N271 Gennep

Onder de krantenkop “Limburg passeert Gennep” trok de provinciale weg N271 de aandacht in Dagblad De Gelderlander. Er is sprake van ongenoegen over de aanpak van de provincie Limburg m.b.t. de toekomst van de N271 en de daarbij behorende communicatie. De Limburgse VVD-fractie vraagt zich af of het besluitvormingsproces wel op een open afweging plaatsvindt; samen met alle partijen en in het belang van deze regio. Lees meer

Succesvolle editie van Liberaal Perspectief met als thema “Starten op de Arbeidsmarkt!”

Op dinsdag 12 december jl. vond er weer een meeting plaats in het kader van Liberaal Perspectief. Dat is een informele bijeenkomst waarbij men kennis kan maken met het liberalisme en de VVD Statenfractie. Tijdens deze discussieavonden praten we over actuele en belangrijke thema’s die belangrijk zijn voor Limburgers om op deze manier ons eigen perspectief richting een liberaler Limburg te verjongen en vernieuwen.

De aftrap vond plaats door Joost Reinaerts (UWV) die ons voorzag van de laatste cijfers over de Limburgse Arbeidsmarkt. De heer Reinaerts gaf aan dat de grootste uitdaging op dit moment op de arbeidsmarkt ligt bij de doelgroep 60+. Tevens zijn op dit moment de scholingsvouchers bij het UWV op. Met deze scholingsvouchers kunnen mensen makkelijker vanuit de bijstand  een passende baan vinden. Lees meer

Provincie moet zich niet langer mengen in herindeling Parkstad

De provincie moet niet langer het voortouw nemen bij de herindeling in de regio Parkstad. Dat vinden coalitiepartijen VVD en D66 in Provinciale Staten. Beide partijen hebben voor vrijdag een debat over Heerlen-Landgraaf aangevraagd.
Zij vinden dat het nu aan de minister is om eventueel het voortouw te nemen en zelf op een grotere herindeling in Parkstad aan te sturen. Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker heeft de provincie al een poging gewaagd, maar is die gestrand.

Lees meer

Fundament onder Limburgse economie zeer solide

De Limburgse economie doet het de laatste jaren uitstekend. De crisis van 2007 tot 2012 ligt definitief achter ons. Als we kijken naar de economische groeiverwachting van Limburg voor 2017, dan komt dit cijfer uit op +3% en de werkloosheid is medio 2017 gedaald tot 4,8%. Natuurlijk, het zijn in eerste instantie altijd ondernemers die Nederland en dus ook Limburg economisch opstuwen. Ik ben echter ook overtuigd dat de Provincie Limburg een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Lees meer

VVD plaatst kanttekeningen bij deal tussen provincie en wielerploeg Sunweb

Gefronste wenkbrauwen in Provinciale Staten vrijdag over de deal met wielerploeg Sunweb. De komende drie jaar investeert de provincie 7,5 ton in de ploeg, werd donderdag bekend.

In ruil daarvoor zullen renners van Sunweb activiteiten uitvoeren om kinderen en volwassenen zo veel mogelijk aan het sporten te krijgen. De samenwerking moet het sportimago van Limburg verbeteren. Lees meer