Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Vragen aangaande de reactie van het Rijk op het eerste concept-LPLG

16-12-2023
De VVD heeft kennisgenomen van de reactie van het Rijk op het eerste concept van het Limburg Programma Landelijk Gebied (LPLG). Deze reactie heeft bij ons vragen opgeroepen. Daarom heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen gesteld:

1. Welke stappen gaat het college zetten n.a.v. de reactie van het Rijk op het eerste concept van het LPLG?

2. Wat is de status van de koploperprojecten op dit moment?

3. Welke koploperprojecten hebben we en in welke volgorde worden die uitgevoerd?

4. Kan het college per project aangeven wat de impact op de stikstofproblematiek is en wie de co-financiers zijn in relatie tot de totale kosten per project?

5. Gaat de provincie koploperprojecten van financiering voorzien? Zo ja, uit welke budgetten?

6. Hoe heeft de plattelandscoalitie gereageerd op de brief van het Rijk en hoe houden we die partijen binnen boord bij de verdere uitwerking van het LPLG?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

Scroll naar boven