Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen over intensiveren en versterken van internationale bestuurlijke contacten ter versterking Maastricht Aachen Airport

11-01-2024
De VVD Limburg benadrukt het belang van internationale samenwerking voor de versterking van Maastricht Aachen Airport. De VVD ziet verdere groeikansen voor MAA, de Euregio en Limburg binnen handbereik. Groei waarbij bij het intensiveren en het versterken van de bestuurlijke contacten vanuit de provincie Limburg met steden in België (Luik) en Duitsland (Aken, Keulen, Düsseldorf, Weeze) het verschil zal gaan maken. Daarom stelde Statenlid Guus Pelzer de volgende vragen aan het College: 1.    Deelt uw College de zienswijze van de VVD Limburg dat door het intensiveren en het versterken van de bestuurlijke contacten vanuit uw college met genoemde steden in België en Duitsland er groeikansen zijn voor de Limburgse economie en de werkgelegenheid? Zo ja, welke groeikansen onderkent uw college en op welke wijze gaat uw college hierin voorzien?2.    Deelt uw College de zienswijze van de VVD Limburg dat verdere samenwerking tussen de vijf vliegvelden in de Euregio de transitie van MAA naar een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven kan bevorderen en zo mogelijk versnellen?3.    Is uw College bereid de haalbaarheid te onderzoeken om te komen tot een gezamenlijke verkenning van de Euregionale samenwerking en om van daaruit te komen tot een gezamenlijke ‘Euregionale Airports Intentieovereenkomst D/B/NL’ tussen de vijf airports (MAA, Luik, Keulen, Düsseldorf, Weeze)? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn neemt u daartoe de initiatieven?4.    Welke bijdrage levert Aken en omgeving op dit moment, en in de toekomst, in de verdere groei en verduurzaming van de in uitstraling ‘gezamenlijke’ Maastricht Aachen Airport?

Benieuwd naar de antwoorden? Klik hier!

Scroll naar boven