Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg

15-12-2023
De VVD vindt dat iedereen die in de maatschappij mee wil doen, mee moet kunnen doen. Hiertoe dient de overheid en dus ook de provincie Limburg wat de VVD betreft de randvoorwaarden te verschaffen. Één zo’n essentiële randvoorwaarde is dat de websites van de provincie Limburg toegankelijk zijn voor Limburgers met een (visuele) beperking. Helaas is dit in de Provincie Limburg nu nog niet het geval. Daarom stelde Statenlid Sjoerd Maillé de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van bovenstaande verplichting inzake de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites? Is uw college zich er daarbij van bewust dat de huidige verplichting niet slechts bestaat sinds april van dit jaar, maar al sinds de inwerkingtreding van de huidige WSAG 2.1 norm in 2018? Zo ja, hoe heeft het college sinds 2018 invulling gegeven aan deze verplichting?

2. Is het college het met de VVD eens dat het al dan niet voldoen aan de wettelijke verplichting in zake digitale toegankelijkheid niet afhankelijk zou moeten zijn van eventueel toezicht of handhaving, maar voort zou moeten komen uit de wens om iedere Limburger mee te kunnen laten doen? Kan het college haar visie toelichten?

3. Is het college zich bewust van het feit dat de provincie Limburg het wat betreft de digitale toegankelijkheid van haar websites slechter doet dan vele andere overheidsinstanties? Hoe kijkt het college naar dit gegeven?

4. Is er binnen de provincie Limburg een plan van aanpak t.a.v. het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van haar websites? Kan het college inzicht verschaffen in hoe dit plan van aanpak eruitziet?

5. Maakt de provincie bij haar aanpak gebruik van de informatie en diensten die organisaties zoals DigiToegankelijk bieden bij het toegankelijk maken van overheidswebsites? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6. Ziet het college op dit moment nog mogelijkheden om de noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van de toegankelijkheid van haar websites te versnellen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

7. Kan het college ons periodiek informatie verschaffen over de voortgang m.b.t. de digitale toegankelijkheid van haar websites? Zo ja, op welke wijze?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

Scroll naar boven