Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake vrachtwagenparkeerplaatsen in Limburg

11-01-2024
De Limburgse VVD staat voor een degelijke logistieke infrastructuur binnen onze provinciegrenzen.
Verbindingen zoals onze Rijks- en provinciale wegen, havens (zoals Maasbracht en Born) en Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling van Limburg en de ‘Goederencorridor Zuidoost’. De VVD Limburg was daarom bijzonder verheugd om te lezen dat de vrachtafwikkeling via vrachtwagens bij MAA in de tweede helft van 2023 is toegenomen met maar liefst 56,8%. Deze toename van vrachtafwikkeling resulteert in meer vrachtwagens op de weg in de regio Sittard-Geleen en in de Westelijke Mijnstreek. De kans op overlast in woonwijken en op
bedrijventerreinen rondom MAA kan hierdoor echter eveneens toenemen.

Daarom stelde Jacques Michél de onderstaande schriftelijke vragen aan het College:
1. Is het College bekend met het artikel ‘Maastricht Airport populair als truckhub’, van 19 december jl. in het Nieuwsblad Transport’ ?
In de laatste maanden van het jaar (excl. december) verwerkte de truckvracht op MAA ruim 18,500 ton vracht; een groei van 56,8 procent t.o.v. dezelfde periode in 2022.
2. Kan het College aangeven om hoeveel vrachtwagens het gaat in absolute getallen?
3. Hoeveel werkgelegenheid is met deze ‘nieuwe’ tak gemoeid in absolute getallen en fte.?
4. Gaat het hierbij om een tijdelijk opgebouwde tak of wil MAA deze tak structureel doorontwikkelen? Hoe kunnen onze provinciale ambities hierop aanhaken?
5. Is het College het met de Limburgse VVD eens dat de omgeving van MAA een goede locatie is voor het ontwikkelen van een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats, onder andere vanwege de nabijheid van knooppunt Keerensheide A2/ A76 en de Bargterminal Born en de haven van Maasbracht?
6. Is er een antwoord ontvangen op de brief aan de Minister van I&W van 27 september 2022?
Zo ja, kan PS het antwoord ontvangen? Zo nee, kan het College een herinnering aan het ministerie sturen?
7. Is er onlangs onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een beveiligde
vrachtwagenparkeerplaats te realiseren in de regio Sittard-Geleen / Westelijke Mijnstreek dan wel in de directe nabijheid van MAA? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo nee, is het College bereid dit te onderzoeken?
8. Hoeveel (beveiligde) vrachtwagenparkeerplaatsen zijn er in het afgelopen decennium per regio gerealiseerd in Limburg en hoe verhoudt dit aantal zich ten opzichte van de het toegenomen vrachtverkeer in deze regio’s gedurende deze periode?
9. Is het college bekend met concrete plannen van medeoverheden in Limburg, zoals in de Westelijke Mijnstreek of Zuidoost-Limburg, om (beveiligde) parkeerplaatsen te realiseren en wat is de stand van zaken van deze plannen?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

Scroll naar boven