VVD: onderzoek doortrekken Maaslijn naar Weert

De VVD alleen een auto-partij? De VVD Limburg kijkt verder. In de ijver om grensoverschreidende spoorverbindingen en regionale bereikbaarheid te verbeteren, was de VVD Statenfractie weer in actie. Vrijdag 4 november jl. overhandigde fractievoorzitter Joost van den Akker het rapport “Quick Scan doortrekken Maaslijn”  aan de voorzitter van Provinciale Staten van Limburg. Aanleiding vormt de bereikbaarheid per spoor van Midden-Limburg. Het is de ambitie van deze regio, het gebied tussen de beide centrumsteden Weert en Roermond, beter te ontsluiten. Daarom staat de (her)opening van de treinstations Baexem en Haelen op de agenda.

Het baanvak Weert – Roermond valt (nog) niet onder het regionale spoorwegnet waarover de provincie Limburg de vervoersautoriteit vormt. Daarom wordt het onderzoek naar de bediening van de nieuwe Midden-Limburgse stations, uitgevoerd door ProRail. In dit onderzoek wordt gekeken naar twee varianten, beiden verlengde stoptreindiensten die parallel lopen aan de intercitylijn Maastricht – Roermond – Weert – Amsterdam. Dit parallelverkeer heeft, behalve de bediening van beide nieuwe stations, logischerwijze weinig meerwaarde. In dit verband brengt de VVD fractie de quick scan doortrekken Maaslijn in. De Limburgse VVD wilde een eerste beoordeling op tafel brengen over deze Maaslijn – optie als derde variant in het onderzoek. Daartoe vroeg zij het gerenommeerde spoor-infrabureau Movares een quick scan uit te voeren. Het leek ook het geschikte moment nadat een directielid van Arriva (het nieuwe uitvoerende OV bedrijf in Limburg) in een krantenartikel aangaf “de OV verbinding tussen Weert en Venlo treinwaardig te vinden”.

Wat vindt de VVD-fractie er nu zelf van: de uitkomst van het rapport geeft natuurlijk geen revolutionaire winst op voor de treinreiziger. Dat kan op een afstand van minder dan 50 kilometer ook niet verwacht worden. Het levert dus geen tijdswinst op voor de reiziger tussen Weert en Venlo ten opzichte van de huidige verbinding met de overstap in Roermond. Als alles goed gaat tenminste. Want juist op die overstap wordt de aansluiting vaak gemist. De reiziger ziet dan ‘net de rode achterlichten van de trein naar Venlo het station uitrijden’ en kan wachten op de volgende trein. In dat veelvoorkomend geval valt de reistijd wel tegen. Het doortrekken van de Maaslijn van Venlo tot Weert v.v., scheelt een krappe overstap en verhoogt daarmee het reizigerscomfort. Movares adviseert uiteindelijk in haar rapport “het doortrekken van de Maaslijn als variant op laten nemen in de lopende studie van Prorail.” Het is nu aan de Provincie Limburg hiermee aan de slag te gaan.

Zie ook het artikel op 1Limburg

Scroll naar boven