Programmabegroting 2017

Op vrijdag 4 november heeft fractie voorzitter Joost van den Akker het jaarlijkse programmabegroting betoog gehouden.

Monumenten
De VVD riep via een motie op de provinciale pot voor de restauratie van monumenten eerder in te zetten. Dat geld, nog 13 miljoen tot 2019, is nu beschikbaar in delen. Wat de VVD betreft is het bedrag direct nodig om aantasting van monumenten tegen te gaan. Het volledige 1Limburg artikel over de programmabegroting vindt u hier.

Hieronder vindt u alle hoofdpunten die hierbij aan de orde gekomen zijn.

1. Economie/werk/financiën

De economie groeit, Nederland is de 4de concurrerende economie van de wereld. De werkloosheid is op hetzelfde niveau als vóór de crisis en het familiebedrijf floreert. We hebben er maar liefst 22.600 en ook dat staat in de top van Nederland.

In vliegende vaart rollen de auto’s van de band bij NedCar; nu ook de BMW Mini Countryman. Dit levert de provincie Limburg 1200 nieuwe banen op tot een totaal van >5000 werknemers. Wie had dat in 2012 gedacht? Ook zegt de VVD daarbij dat hoe lager de autobelasting, hoe aantrekkelijker het wordt om in deze Countryman te rijden. Bij deze coalitie zijn de opcenten reëel verlaagd tot op het niveau van 2013.  Maar wellicht kunnen we in de toekomst de opcenten totaal afschaffen.

Vraag aan het college: Kan GS ook niet in zo’n prachtige Countryman rijden? Stuur die dikke BMWs terug naar München, en rijd in een bakbeest van Limburgse makelij, met zo’n mooie Limburgse vlag op het dak. Het zou toch prachtig zijn als de provincie Limburg in 2017 150 jaar bestaat dat alle gedeputeerde in een mini rijden.

Maar nog niet alles gaat op rolletjes:

Zo moeten binnen 5 jaar 1000 Limburgse werkzoekenden aan het werk op de Duitse arbeidsmarkt. Dat zijn er nu nog geen eens de helft. Het ontbreekt UWV echter aan een strategie die verder gaat dan regionale pilots, zoals Venlo-Krefeld en grensinfopunt Eurode. De omscholing werkt onvoldoende, aldus de grenseffectrapportage van ITEM. Wat doet de Provincie hieraan? Staat het ook open voor initiatieven die genoemd zijn in het concept-Actieplan grensoverschrijdende arbeidsmarkt? Want we moeten ook over de grens durven werken.

Een ander probleem is de winkelleegstand. Mooi dat het MKB-leningenfonds nu ook openstaat voor innovatieve ideeën van startende winkeliers. Wij zijn blij dat er €2 mln. vrijgemaakt wordt voor de leegstandsaanpak. Er ontbreekt helaas een duidelijk kader. De VVD Limburg komt dan ook met een amendement Leegstand.

Uiteindelijk is meer handel en economisch verkeer de enige uitweg naar economisch herstel. Wat dat betreft regeert de angst nog. De angst regeert in België voor CETA, in Boedapest vanwege de vluchtelingen en op het Binnenhof en Brussel voor Brexit.

In Limburg regeert de regenboogcoalitie. Daar regenereert het geld, maar liefst €12,5 mln. voor intensiveringen worden voorgesteld voor nieuw beleid. Maar waarover? Het kader ontbreek opnieuw. Ook hierover dienen wij een amendement in.

2. Cultuur/toerisme/recreatie

Voor de Monumenten-tenderregeling is het geld vast op. VVD wil niet dat het cultuurhistorisch belang aangetast wordt. Daarom hebben wij een Motie die Perspectief bied voor monumenten door tijdige restauratie.

In Eindhoven schijnt het Muziekgebouw Frits Philips financieel op instorten te staan. Wat zijn momenteel de kansen voor de grote opknapbeurt voor ons Theater aan het Vrijthof?

In de vorige Statenperiode riepen wij PS bij motie op om meer werk te maken van de ambassadeursrol van Limburgse kunstenaars, ensembles, en exposities. Die ambassadeursrol, buiten Limburg en in binnen- en buitenland, zou een promotionele ondersteunende rol moeten vervullen op het gebied van cultuur, kennisdeling, handelsbetrekkingen en toerisme. De VVD maakt op dat hier nog niet veel van terecht is gekomen. Wat gaan GS hiermee alsnog doen?

VVD hecht veel waarde aan recreatie. Wij genieten van ons Limburgs land, maar ook langs het water: de Maasplassen, fietsen langs de Maas dat na 7 jaar plannen eindelijk in 2017 van start gaat.

Doel is dat meer mensen gaan bewegen en sporten. Middel daarvoor is contributieverlaging bij verenigingen wanneer zij hun energievoorziening verduurzamen. In geen geval contributieverhóging, zoals de socialistische reflex die uit het College klonk.

3. Milieu en Bodem

Met de beëindiging van het actief-bodembeheer-regeling (ADBK) in 2014 dacht men vermoedelijk dat men klaar was met het opruimen van cadmium en zinkassen waar deze veelal als verhardingsmateriaal zijn toegepast. In Midden-Limburg en mogelijk ook rondom Eijsden zitten we echter nog steeds met een deel van die erfenis van de zinkindustrie in onze bodem, zo blijkt ons uit geregelde meldingen van particulieren. Is het geen tijd voor een opvolger van een dergelijke regeling? Wil het College met een voorstel hiertoe komen?

4. Verkeer

Zonder Mainport immers geen Brainport. De verbindingen vanuit Limburg naar de randstad en het Duitse achterland zijn van essentieel belang. Maar op de A2 Eindhoven-Weert staan we voorlopig stil. We staan daar nr. 2 op de lijst van files in Nederland. Gelukkig loopt er nu een onderzoek en hopen wij op een snelle aanpak. Stilstaan doen ook de vrachtwagens, maar dan pauzerend óp de vluchtstrook, i.p.v. lángs de weg.  Ze worden nog vaak bestolen ook! VVD heeft 22 september gevraagd om snelle duurzame aanpak, van deze vrachtwagenparkeerplaatsen zoals ook in het coalitieakkoord staat. Waar blijft de reactie? Alleen bij Venlo lijken nu snel extra truckparkeerplaatsen te komen.

Gelukkig verdwijnen binnen enkele weken die vermaledijde midden-geleiders op het F1-circuit van de N271. Maar ook daar moet het College een behoorlijk bestuurder blijven tonen. In 2013 is in bestuur afspraken afgesproken dat: “Na de reconstructie wordt (conform de wens van de gemeente Gennep) de provinciale weg N271 een 2×2-strooks gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km/h.” Het gaat om de geloofwaardigheid van het provinciaal bestuur, naar de Limburgers en medeoverheden. Wij zien die voorstellen dan ook met belangstelling tegemoet.

Spannend moment als in december 2016 Arriva voor 15 jaar het Limburgs OV gaat uitvoeren.

Ontwikkeling van de haltes en vertrektijden staan echter niet stil. Er komen ontwikkelteams. De VVD wil echter ook het doortrekken van de Maaslijn naar Midden-Limburg bekijken om ook voor de reizigers in die regio optimaal OV te krijgen. We hebben daar als fractie Movares onderzoek naar laten doen. Zij bevelen aan om: Het resultaat hiervan in te brengen in de lopende studie van ProRail (Maastricht-Weert / Eindhoven-Roermond).  Het doortrekken van de Maaslijn als variant op te laten nemen in de lopende studie.

Scroll naar boven