Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen over de inzet van de Bikkergelden voor de Meedoenpas

30-01-2024
De VVD Limburg is van mening dat openbaar vervoer in Limburg betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor elke Limburger. Ook in het coalitieakkoord zijn daar afspraken overgemaakt. Een voorbeeld daarvan is dat de meest actuele inzichten omtrent gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen worden meegenomen. Het verbaast de VVD dan ook dat in het krantenartikel ”Meedoen Pas: gratis OV voor minima in daluren” wordt gesproken over slechts één doelgroep: de minima. Verder zouden de gelden waarmee de Meedoen-pas gefinancierd wordt niet besteed kunnen worden aan andere belangrijke zaken zoals de structurele verbetering van streekbussen en daarmee de toegankelijkheid tot belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen.  

Daarom stelde Statenlid Sabine Koopman in samenwerking met Statenlid Jacques Michél Bloi de volgende schriftelijke vragen:  
1. Is de inhoud van deze berichtgeving juist?
2.
Is er een reden waarom dit voornemen eerst met de pers gedeeld wordt in plaats van met Provinciale Staten? 3. Hoe wordt PS als hoogst besluitvormend orgaan in de provincie meegenomen in deze ontwikkelingen en op welke termijn? 
4. Zijn de Bikkergelden structureel of incidenteel?
5. Is de Meedoen Pas structureel of incidenteel?
6.
Is GS van plan om provinciale middelen in te gaan zetten voor de Meedoen Pas?
7.
Zo ja, hoeveel provinciale middelen wilt u gaan bijdragen en waar wordt dit van betaald (welke regeling(en), welk budget)? 
8. Kunt u de afweging van GS verduidelijken hoe GS is gekomen tot de in het krantenartikel genoemde twee keuzes (compenseren tariefstijging en de pas voor minima)?
9.
Op welke wijze is GS van plan om met inzet van de Bikkergelden en/of provinciale gelden, recht te doen aan de opgenomen items in ons coalitie akkoord ‘Leefbare steden en dorpen” en ‘een bereikbaar en toegankelijk Limburg”, doelend op: 
-in 2027 zijn de Limburgse wijken, buurten en dorpen leefbaarder geworden, 
– in 2027 zijn de sociale cohesie en gemeenschapszin in Limburg vergroot, 
– in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023, 
– in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar, 
– i
n 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg binnen Nederland en aangrenzende buurlanden met substantiële inzet van nationale en Europese middelen,
– e
en impuls geven aan de bereikbaarheid vanuit het platteland naar voorzieningen zoals ziekenhuizen? 

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

Scroll naar boven