Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen VVD-Statenlid Maillé inzake defensie

09-02-2024
Volgens VVD-Statenlid Sjoerd Maillé is het afgelopen jaar op pijnlijke wijze onderstreept dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat besef ontstaat ook steeds meer in Europa en binnen Nederland. De VVD vindt de veiligheid van onze burgers van groot belang en constateert dat veel deskundigen adviseren om een leger te onderhouden dat niet alleen in crisissituaties kan optreden maar dat ook groot genoeg is om ons en onze bondgenoten te kunnen verdedigen. Naar aanleiding van een bericht van de NOS op 24 januari waaruit bleek dat daarvoor meer fysieke ruimte nodig is in de toekomst.

Daarom heeft ons Statenlid Sjoerd Maillé de volgende schriftelijke vragen gesteld over de ruimtebehoefte voor Defensie en de bijdrage die Limburg daaraan kan leveren:  

  1. Heeft de Provincie Limburg een rol bij het eventueel vinden van fysieke ruimte voor Defensie in de toekomst? Zo ja, welke?
  2. Bent u het met de VVD eens dat wanneer een beroep gedaan wordt op de Provincie om fysieke ruimte te vinden voor Defensie, dat men dat waar redelijk mogelijk moet inwilligen?
  3. Is uw College het met de VVD eens dat de impact op de omgeving van eventuele nieuwe locaties in Limburg, tot het minimum beperkt dienen te worden in het geval de veiligheidssituatie dit toelaat? Waarom wel/niet?
  4. Is bij het vertrek van Defensie uit de provincie Limburg, zoals de sluiting van militaire kazernes als de Tapijnkazerne in Maastricht en de Frederik Hendrik Kazerne in Venlo, nagedacht over mogelijke locaties in Limburg voor een terugkeer van Defensie?
  5. Heeft de Provincie Limburg ook nog steeds een strategisch belang bij defensielocaties zoals historisch gezien het geval was? Is op basis hiervan een inschatting te maken of een beroep op meer fysieke ruimte voor Defensie in Limburg in de toekomst aan de orde zal zijn? Waarom
    wel/niet?
  6. Heeft u als College in kaart welke locaties in Limburg eventueel voor Defensie in aanmerking zou kunnen komen? Zo niet, zou u bereid zijn om deze locaties in kaart te brengen
  7. Bent u bereid om na afloop van een eventuele inventarisatie in overleg te treden met het ministerie van Defensie en eventuele mogelijkheden voor Defensie kenbaar te maken?
  8. Hoe reflecteert u op de oproep van Tweede Kamerlid Erkens d.d. 6 februari om de productie van nieuw materieel voor Defensie naar Limburg te halen en voor een deel te beleggen bij VDL Nedcar in Born?

 Benieuwd naar de antwoorden? Klik hier!

Scroll naar boven