Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake de grensoverschrijdende arbeidsmarkt

25-02-2024
De VVD-fractie vindt het belangrijk dat iedere Limburger de ruimte krijgt om zijn talenten te benutten op de (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt. Echter zien wij ook dat er krapte op de Limburgse arbeidsmarkt bestaat. Dat heeft gevolgen voor zowel werkzoekende als voor het klein-, midden- en grootbedrijf in onze provincie. Vanwege onze unieke ligging vindt de VVD het essentieel dat er ook
oog is voor de rol die grensoverschrijdende arbeid daarin speelt.

Daarom stelde ons Statenlid Sjoerd Maillé de volgende vragen aan het College: 

 1. Is uw College bekend met het voornoemde artikel (Op nieuw mega-
  bedrijventerrein over de grens gaan amper Limburgers werken”1, verschenen op 14 februari jl.) uit de Limburger? Zo ja, hoe reflecteert zij op de inhoud van dit artikel?
 2. Is uw College bekend met deze prognose?
 3. Heeft uw College objectieve oorzaken in beeld die kunnen verklaren waarom er weinig
  Limburgers lijken te gaan werken op het nieuwe bedrijventerrein in het Duitse Elmpt?
 4. Doet het verschijnsel dat weinig Limburgers over de grens gaan werken, dat zich naar alle
  waarschijnlijkheid voor zal gaan doen in het Duitse Elmpt, zich ook voor bij andere
  bedrijventerreinen in Duitsland of België?
 5. Kan uw College cijfers verschaffen over het aantal Limburgers dat op dit moment over de
  grens werkzaam is? Zou uw College tevens inzichtelijk kunnen maken hoeveel Duitse- en
  Belgische personen op dit moment werkzaam zijn in Limburg?
 6. Welke objectieve oorzaken ziet uw College voor het feit dat weinig Limburgers over de grens
  werkzaam zijn? Zijn soortgelijke oorzaken ook de reden voor het feit dat relatief weinig Duitse
  en Belgische mensen in Limburg werkzaam zijn? Waarom wel/niet?
 7. Wat doet uw College om eventuele barrières te beslechten? Trekt zij in deze aanpak
  samen op met Duitse en Belgische overheden?
 8. Wat doen de (lokale) Belgische – en Duitse overheden in de grensstreek grenzend aan Limburg
  om eventuele barrières te beslechten en hoe kijken zij naar dit vraagstuk?
 9. Gaat uw College het gesprek aan met organisaties als MKB-Limburg, alsmede met soortgelijke
  Duitse en/of Belgische organisaties, om te bezien hoe middels grensoverschrijdende arbeid,
  de krapte op de arbeidsmarkt een halt kan worden toegeroepen?
 10. Is uw College het met de VVD eens dat we ons als Provincie maximaal moeten inspannen om
  het zo makkelijk mogelijk te maken voor Duitse en Belgische personen om in Limburg te
  werken, teneinde de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt de beslechten?
 11. Is uw College het met de VVD eens dat Belgische en Duitse werknemers uit de grensstreek
  (ten dele) een oplossing voor de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt zouden kunnen
  bieden?
 12. Gaat uw College op frequente basis het gesprek aan in Den Haag en in Brussel om barrières
  op het gebied van grensoverschrijdende arbeid aan de kaak te stellen? Benadrukt uw College
  aldaar de unieke ligging van de provincie Limburg alsmede de kansen die er voor onze
  provincie liggen op het gebied van grensoverschrijdend werken?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

Scroll naar boven