Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake wielertoerisme in Limburg

10-02-2024
De Limburgse VVD beschouwt de Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste en de Heuvelland2Daagse als onlosmakelijk met Limburg verbonden evenementen. Ook het wielertoerisme heeft wat de VVD betreft een blijvend karakter. Tienduizenden wielrenners genieten van de Limburgse gastvrijheid en brengen mooie verhalen over ons schitterende landschap en onze vriendelijke en gastvrije iwoners mee naar huis. De VVD is dan ook geschrokken van de berichtgeving in De Limburger ‘Vaals wil iconische wielertochten door de gemeente verbieden’, verschenen op 7 februari jl. en ‘Toerisme Vaals begrijpt niets van voorstel grootste wielertochten te weren’, verschenen op 8 februari jl. Limburgs Mooiste, de Mergelland2Daagse en de Amstel Gold Race (toerversie) zijn iconen van recreatieve sport en vertegenwoordigen Limburg en het Heuvelland als sportieve ambassadeurs tot ver buiten de landsgrenzen. Helaas dreigen deze evenementen voorgoed te verdwijnen. Met gevolgen niet alleen voor het wielerimago van Limburg, maar ook voor het lokale midden- en kleinbedrijf, verenigingen en vrijwilligers.

Om dit te voorkomen hebben VVD-Statenleden Sabine Koopman en Jacques Michél Bloi de volgende vragen gesteld aan het College:

 1. Is het College bekend met de artikelen in De Limburger: ‘Vaals wil iconische wielertochten door de gemeente verbieden’, verschenen op 7 februari jl. en ‘Toerisme Vaals begrijpt niets van voorstel grootste wielertochten te weren’, verschenen op 8 februari jl.?
 2. Is het College al eerder op de hoogte gebracht van het voornemen van het College van B&W dit draconische besluit voor deze toeristisch-recreatief Limburg wielerevenementen en het eventueel verdwijnen van Nederlands enige wielerklassieker uit onze provincie?
 3. Is het College het met VVD eens dat het eventueel verdwijnen van deze wielerevenementen voor amateur- en professionele wielrenners een grote negatieve impact heeft op de toeristische-recreatieve sector als geheel maar vooral ook op de mkb’ers in de verblijfssector, en ondernemers die zich richten op de wielrenner en recreatieve fietser die geniet van het Limburgse Heuvelland?
 4. Is bij het College bekend hoeveel werknemers direct afhankelijk zijn van de drie grote wielertoertochten en bij het verdwijnen van deze tochten eventueel hun baan dreigen te verliezen?
 5. Hoeveel vrijwilligers dragen per evenement bij aan de succesvolle doorgang van deze evenementen?
 6. In hoeverre zijn de verenigingen afhankelijk van de inkomsten van dit soort evenementen?
 7. In hoeverre tast het eventuele besluit van de gemeenteraad van Vaals het imago van Limburg als dé wielerprovincie van Nederland en de ambities op het beleidsterrein van sport aan?
 8. Geeft de Provincie financiële middelen voor de wielerevenementen Limburgs Mooiste, Amstel Gold Race en de Mergelland2Daagse? Zo ja, hoeveel?
 9. Wat is de ‘spin-off’ van deze evenementen voor Limburg?
 10. Is er op dit moment contact tussen de Provincie en de gemeente Vaals over dit voorgenomen besluit? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze de belangen worden gewogen en welke rol de provincie hierin heeft?
 11. Is er overleg tussen de Provincie, het Huis van de Sport en Limburg marketing? Zo ja, wordt er gezamenlijk over de spreiding van recreatieve fietsers, wandelaars, tochten en runs etc. door middel van promotie gesproken?
 12. Is het College het met de VVD eens dat het afwentelen van de bredere discussie van toeristische verkeersdruk op het wegennet van het Heuvelland op deze evenementen mank gaat en voorbijgaat aan de bredere problematiek van het geen keuzes durven maken van
  Vaals (maar ook van andere gemeenten in het Heuvelland) als het gaat om de juiste aanpak van o.a. verkeersdruk op piekmomenten in het Heuvelland. Zo ja, waarom wel, Zo nee, waarom niet?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

Scroll naar boven