Vervang provinciale autobelasting door ingezetenenbelasting

De provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting kunnen worden afgeschaft en vervangen door een Limburgse ingezetenenbelasting. Dat idee lanceerde Joost van den Akker, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten zondag in het L1-radioprogramma De Stemming. Op die manier dragen alle volwassen Limburgers bij aan provinciaal beleid, en niet enkel de automobilist. Daarmee wordt de individuele belastingdruk van de autobezitter gemiddeld bijna gehalveerd.

Beluister het fragment op L1 Radio:

“Op dit moment draait alleen de autobezitter op voor 20% van de provinciale inkomsten, terwijl de niet-autobezitter van dezelfde diensten gebruik kan maken. Dat is een raar systeem. De opcenten op de MRB waren ooit bedoeld als tijdelijke provinciale belasting als opvolger van de opcenten op het Rijkswegenfonds, maar door gesteggel is dat nooit meer veranderd,” aldus Van den Akker. De politicus wil dat in de toekomstige herziening van het belastingsysteem geregeld wordt dat provincies eigen ingezetenenbelasting kunnen gaan heffen. Alle Limburgers van 18 jaar en ouder zouden volgens hem ongeveer hetzelfde moeten gaan betalen.

Bij de invoering van de ingezetenenbelasting zouden volgens de VVD-voorman de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting moeten verdwijnen. In dit systeem betaalt elke autobezitter een door de provincie bepaald bedrag bovenop de landelijke motorrijtuigenbelasting. Provincies innen volgens de ANWB in totaal 1,5 miljard euro aan autobelasting; ongeveer 20 procent van hun inkomsten. In 2017 geeft de provincie Limburg €62 miljoen uit aan landwegen, terwijl de inkomsten uit de opcenten €103 miljoen bedragen. De automobilist brengt dus veel meer geld in het laadje dan voor wegen nodig is. Dat geld wordt nu aan andere zaken besteed. Daarbovenop ontvangt de provincie nog eens een rijksuitkering van €77 miljoen voor verkeer en vervoer.

Van den Akker vindt dat systeem niet eerlijk. Automobilisten betalen immers belasting die niet besteed hoeft te worden aan verkeer. Provincies mogen het geld dat via de opcenten binnenkomt vrij besteden. “De laatste jaren nemen de inkomsten uit de provinciale opcenten toe, maar er wordt minder uitgegeven aan verkeer”, zegt Van den Akker. Daarom wil hij dat niet alleen de Limburgse automobilisten, maar alle volwassen Limburgers moeten meebetalen voor het provinciale beleid.

Bron: 1Limburg. 

Scroll naar boven