Lagere contributies door Limburgse Sport Energie!

Opinie door Erik Koppe in Dagblad De Limburger, 6 oktober 2016.energie-door-sport_ddl

De Limburgse sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden door teruglopende ledenaantallen. Dat terwijl wij graag iedereen zien bewegen. Daarom moeten de contributies omlaag zodat sporten voor iedereen toegankelijker wordt.

Namens de VVD heb ik zo’n vijf jaar geleden het plan geopperd om de Limburgse sportaccommodaties te verduurzamen, zodat de exploitatiekosten kunnen worden verminderd en de contributies omlaag kunnen. Hierdoor komt sporten binnen ieders bereik en dat is nu net wat wij allemaal willen. Win-win Een win-winsituatie voor iedereen. Door goedkope duurzaamheidsleningen aan verenigingen te verstrekken, is daarmee een begin gemaakt en wij moeten daarmee vooral doorgaan. Op het sportcomplex van BSV/Limburgia in de gemeente Brunssum is bijvoorbeeld een proefopstelling geplaatst waarmee een interessant verdienmodel kan wordt ontwikkeld. Energie Dat behelst overdag energie opwekken voor het sportcomplex en de naastgelegen woningen, tijdens wedstrijden reclame maken en, indien gewenst,’s nachts het zuiveren van lucht (CO2, enz.) en regenwater. Hierbij worden oppervlakten multifunctioneel gebruikt. Dit verdienmodel zou geoptimaliseerd kunnen worden als sportaccommodaties als energieproducent kunnen worden gezien. Bijvoorbeeld door de oprichting van een stichting Limburgse Sport Energie. Daarnaast zouden alle in Limburg gevestigde bedrijven die veel CO2 uitstoten via een stichting CO2-certificaten kunnen verwerven. Daarmee kunnen de Limburgse sportaccommodaties een maximale bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen en kan tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid ontstaan. MKB Zo kan het materialenonderzoek (continue innovatie) op de Brightlands Chemelot Campus plaatsvinden. Vervolgens kunnen de materialen in Limburg worden geproduceerd en kan het Limburgse midden- en kleinbedrijf de installaties uitvoeren en onderhouden.

Toen ik dit op 2 september jongstleden tijdens een provinciale commissievergadering aan gedeputeerde Daan Prevoo meegaf, reageerde hij met de mededeling dat hij hierover met de clubs in gesprek was. Ik was hoopvol … totdat ik in de krant van 16 september met verbazing las dat de contributies voor de Limburgse sporters met vijf euro moeten worden verhoogd, dus een nieuw soort provinciale belasting moet worden ingevoerd, om Limburg te verduurzamen. Onacceptabel Dit is onacceptabel voor de VVD. Gedeputeerde Prevoo lijkt het doel en het middel te verwarren. Het verduurzamen is voor de VVD geen doel op zich, maar een middel om de contributies voor verenigingen te verlagen waardoor sporten binnen ieders bereik komt. Met het voorstel van Prevoo wordt het tegendeel bereikt. De Limburgse sportclubs hebben immers al jaren een teruglopend aantal leden en moeten watertrappelen om hun hoofd boven water te houden. Verzilveren Een hogere contributie gaat hen hierbij niet helpen. Goedkope leningen en hulp bij het opzetten van een stichting Limburgse Sport Energie waardoor de contributies omlaag kunnen, doen dat wel. En als het bedrijfsleven bereid is om de handen ineen te slaan, kunnen nieuwe kansen worden gecreëerd en verzilverd.

Ik adviseer gedeputeerde Prevoo en andere geïnteresseerden daarom een werkbezoek te brengen aan BSV/Limburgia en zich bij te laten praten door Hub Hofland (initiatiefnemer).

Erik Koppe, Statenlid (VVD)

Scroll naar boven