VVD stelt vragen over ondertunneling Vierpaardjes

 

Op 3 en 4 oktober heeft statenlid John Heuvelings vragen ingediend bij het college inzake rapport ondertunneling Vierpaardjes in Venlo.

23 maart j.l. hebben  Provinciale Staten motie 747 aangenomen met het dictum:

  • samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo;
  • voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000,– ter beschikking te stellen;
  • Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen.
  1. Kunt u ons berichten of u het rapport al heeft ontvangen?
  2. Wanneer kunnen wij het rapport tegemoet zien?

In aansluiting van onze vragen van gisteren, kwam vandaag het ogenschijnlijk goede bericht tot ons dat er € 110 miljoen vrij wordt gemaakt om de Brabant route stiller en veiliger te maken. Er wordt aangekondigd dat in Rijen en Deurne tunnels worden aangelegd. Tevens wordt gewag gemaakt dat Limburg deelneemt aan dit gezamenlijke project van Rijk, provincies en gemeenten gelegen aan deze spoorlijn.

Dit brengt ons tot de volgende aanvullende vragen:

  1. Op welke wijze bent u betrokken bij dit project?
  2. Maakt de ondertunneling van de Vierpaardjes daar onderdeel van uit?
  3. Voor welk bedrag dient de provincie Limburg aan de lat te staan?

Klik hier voor de originele vragen

Klik hier voor de originele vervolg vragen

Scroll naar boven