VVD: doorstart EMuRgency

De Limburgse VVD-fractie vraagt het provinciebestuur om het Euregionale reanimatieproject EMuRgency, dat 31 augustus a.s. afloopt, ook na komende zomer een doorstart te geven. “Goed reanimatieonderwijs is van levensbelang voor Limburg. Het EMuRgency project heeft in de afgelopen jaren op bijzondere wijze laten zien dat goede reanimatievaardigheden levens kunnen redden. Wanneer het project nu stopt, krijgen ruim 50.000 middelbare scholieren in de provincie Limburg niet meer de kans om deze vaardig-heden op te doen. Dat mag Limburg niet laten gebeuren.”, zegt fractievoorzitter Joost van den Akker.

In de afgelopen jaren is met het EMuRgency project een netwerk van AED’s en vrijwilligers uitgerold over de provincie. Meer dan 10.000 middelbare scholieren hebben in Euregionaal verband de vaardigheden reanimeren en het gebruik van een AED aangeleerd. De VVD wil deze succesvolle aanpak ook na 2014 voortzetten. Van den Akker: “Deze aanpak is bij uitstek een voorbeeld van zelf verantwoordelijkheid nemen voor je naasten in de samenleving. In een regio waar grenzen letterlijk om de hoek liggen, is het belangrijk om belemmeringen op het gebied van reanimeren weg te nemen. Daarom is het essentieel dat AED- netwerken in de Euregio met elkaar worden verbonden. De landsgrens mag reanimeren niet belemmeren.”

Toelichting en cijfers:
In de Euregio Maas-Rijn komen elk jaar ongeveer 2.500 gevallen van hartstilstand voor en alleen al in Nederland overlijden dagelijks 35 mensen hieraan. Een deel hiervan kan overleven wanneer omstanders zouden kunnen reanimeren. EMuRgency is een aanvulling op het reeds bestaande Hart voor Limburg-project. Doel van EMuRgency is om alle middelbare scholieren in Limburg  reanimatieonderwijs te laten volgen. Daarnaast is door middel van dit project een mobiele app(licatie) ontwikkeld die burgerhulpverleners op basis van GPS gegevens oproept te reanimeren in de buurt en straat. Het project wordt tot 31 augustus 2014 gefinancierd door het Europese Interreg IVa-programma: co-financiering door de EU, zorginstellingen (o.a. Uniklinik RWTH Aachen, MUMC+) en partnerregio’s uit de Euregio Maas-Rijn.

Lees verder:
l1

Scroll naar boven