Joost van den Akker

Activiteiten | Standpunten | Media | CV

Joost van den Akker

Stem 20 maart VVD nr. 2

Fit voor Limburg!

Ik ben 34 jaar en woon in Maastricht. Elke dag sta ik vol energie op om als gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur voor Limburg aan de slag te gaan. Aan de Maas houd ik er van hard te lopen, te roeien of in de stad gezellig af te spreken. Ik ben trots op onze Limburgse gastvrijheid, voor de vele toeristen, maar ook voor elkaar.

De uitdaging blijft dat we de banen die we hebben behouden en dat de banen van de toekomst ook hier landen. Daarvoor moeten we kennis verwerven, lasten verlagen, wegen verbreden en logistiek leveren. Als VVD-kandidaat bouw ik daar graag voor Limburg grensverleggend aan verder!

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

Joost van den Akker is sinds 20 april 2018 gedeputeerde van de Provincie Limburg met als portefeuille Economie en Kennisinfrastructuur. Naast de ontwikkelingen op de Brightlands Chemelot Campus Geleen, Maastricht Health Campus, Smart Services Campus Heerlen en Greenport Campus Venlo bevat die onder andere ook acquisitie, het MKB, logistiek, Maastricht Aachen Airport, de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF en het Grondbedrijf. 

“Limburgers zélf maken onze economie sterk. De Provincie schept hierbij ruimte voor ondernemerschap, kennisontwikkeling en innovatie.”

Tel. +31 43 389 74 48 | Email | @Akkerjoost | Facebook | LinkedIn | Instagram

Berichten

Reactie Limburg op ontwerp-Klimaatakkoord

Uitdaging die uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen: thuis, op het werk én in de auto Vrijdag 21 december 2018 reageerde gedeputeerde Joost van den Akker bij L1 op het ontwerp-Klimaatakkoord:  Limburg is voor een doeltreffend klimaat- en energiebeleid. Maar wel met een realistisch tempo, passend aangesloten op onze grensligging en zonder afbreuk te doen aan onze concurrentiepositie. Een uitdaging voor Limburg die betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn voor iedereen: thuis, op het werk ...
Verder Lezen

Tussen de cockpit en het grondpersoneel

Voorafgaand aan het verkiezingsjaar 2019 staat de Limburgse economie er sterker voor dan ooit: de werkloosheid is met 3,8 procent lager dan het landelijk gemiddelde en daalt naar verwachting volgend jaar verder. Die cijfers zijn echter geen reden om achterover te leunen. Want wordt iedereen met rooskleurige cijfers dolgelukkig? Nee. Vlak voor de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Beekdaelen stuitte ik in het gemeentehuis van Schinnen op deze twee liberale tegeltjeswijsheden: Het geheim van geluk ...
Verder Lezen

Limburg leeft van de export!

Op woensdag 24 oktober 2018 werd voor de 13e maal de Limburg Export Award uitgereikt door gedeputeerde Joost van den Akker. Deze award wordt uitgereikt aan een Limburgs bedrijf dat verder kijkt dan de landsgrenzen en in het buitenland markten ziet en kansen grijpt. De gedeputeerde greep het moment aan om stil te staan bij het belang van de export voor de provincie Limburg ...
Verder Lezen

Joost van den Akker winnaar NK Cross 10km!

Dit jaar vond tegelijkertijd met het Molenhoeks Makkie het NK (Nederlands Kampioenschap) Cross voor Bestuurders plaats, waarbij burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, bestuurders van waterschappen e.a. uit het hele land mochten strijden om de Nederlandse titel. Uiteindelijk waren er bijna 25 bestuurders uit het hele land (van Maastricht tot Heerhugowaard), die het schitterende, glooiende parcours  durfden te trotseren ...
Verder Lezen

Joost van den Akker geeft keynote speech tijdens opening academisch jaar

3 september gaf gedeputeerde Joost Van Den Akker een keynote speech "Maastricht as an Academic Musketeer" tijdens de opening van het academisch jaar van Maastricht University. De gedeputeerde sprak o.a. over de postieve bijdrage van internationalisering aan onze provincie en het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Bekijk de speech hier terug! ...
Verder Lezen

Sterke positie op arbeidsmarkt door Engelstalig onderwijs

VVD-gedeputeerde Joost van den Akker is voorstander van meer Engelstalig onderwijs aan universiteiten, zeker ook aan de Universiteit Maastricht. Hij zei dat tijdens de opening van het academisch jaar van de Maastrichtse universiteit in congrescentrum MECC ...
Verder Lezen

Lim­burg grens­over­schrij­dend in­no­va­tief aan de slag

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) bezocht op woensdag 15 augustus in Mönchengladbach de euregio rijn-maas-noord. Hij besprak met de directie van de euregio de samenwerking in het grensgebied. Tevens bekeek hij een aantal INTERREG-projecten die in de euregio worden uitgevoerd. Gedeputeerde Van den Akker benadrukte het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor Limburg. “Als vooruitgeschoven post richting Noordrijn-Westfalen is het voor grensregio Limburg essentieel om te weten wat er in dit nabijgelegen Ruhrgebied ...
Verder Lezen

Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen ...
Verder Lezen

Dienstverlening aan MKB verder verbeterd

De dienstverlening aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg wordt verbeterd. Er komt één aanpak waar MKB’ers terecht kunnen met vragen over informatie en advies voor groei en innovatie. Gedeputeerde Staten willen hieraan € 600.000,- bijdragen. Dat meldt gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) ...
Verder Lezen

Twan bedankt!

‘Procesantwoord’. Misschien wel het meest kenmerkende woord voor Twan Beurskens’ bestuursstijl als gedeputeerde van Limburg. Niet meteen op de inhoud de politici of de pers van repliek dienen, maar eerst het speelveld overzien, je strategie uitstippelen en niet te veel prijsgeven van je eigen koers. In vele opzichten een verstandige aanpak. Na een turbulent jaar na de Statenverkiezingen van 2011 zorgde die aanpak voor stabiliteit op het politieke front. De coalitie van CDA, VVD en ...
Verder Lezen

Subsidiekraan dicht voor frauderende boeren

VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker vindt dat frauderende agrarische bedrijven uitgesloten moeten worden van (nieuwe) provinciale subsidieregelingen. Ook moet de provincie een lijst gaan bijhouden van Limburgse bedrijven die zich niet aan de regels houden, indien zij een subsidieaanvraag doen. Op de Limburgdag van de VVD-fractie in het gouvernement in Maastricht onderstreepte Van den Akker het belang van de landbouw voor Limburg. "Maar het moet wel op een eerlijke manier. Daarom moet goed gedrag worden ...
Verder Lezen
Aan het laden...