Redding MAA behoudt omzet, banen en bereikbaarheid

Weeffout 2004 is hersteld.

De Limburgse VVD-fractie juicht van harte toe dat het provinciebestuur dapper zijn nek uitsteekt door Maastricht Aachen Airport van de ondergang te redden. Dit behoudt veel omzet voor bedrijven, 1700 (in)directe arbeidsplaatsen en de bereikbaarheid voor Limburg. Dat schept een optimistisch vooruitzicht op ons vestigingsklimaat. Met de redding is de weeffout uit 2004 hersteld: de daadwerkelijke privatisering van regionale luchthavens is immers nooit van de grond gekomen,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.

Deze keus voor zowel vracht- als passagiersluchtvaart is goed voor burgers en bedrijfsleven. Van den Akker: “MAA vormt een publiek belang voor Limburg. De VVD waardeert bovendien dat de regio €6 miljoen meebetaalt, de luchthaven zelf €5 miljoen bezuinigt en dat het interim-management onder de ‘Balkenendenorm’ aangesteld wordt.”

De VVD heeft er bij de coalitieakkoord in 2012 voor geijverd dat het logistieke belang van MAA expliciet onderschreven zou worden – zij het niet tegen elke prijs. De lange-termijn levensvatbaarheid is natuurlijk pas zeker als zich marktpartijen voor de luchthavenconcessie melden en ‘staatssteun-proof’ is, maar dit businessplan lijkt aantrekkelijk genoeg. Omliggende luchthavens in de (Eu)regio zijn -helaas- dik gesubsidieerd en creëerden daarmee een oneerlijk speelveld. Daar komt nu een eind aan. De provinciale bijdrage van ruim €4 miljoen per jaar is dat dubbel en dwars waard (ook in de jaren ’90 droeg de provincie gemiddeld €1,75 miljoen bij in de exploitatie).

Foto: werkbezoek van de VVD aan MAA in 2012 met Jeanine Hennis-Plasschaert

Scroll naar boven