Reactie Limburg op ontwerp-Klimaatakkoord

Uitdaging die uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen: thuis, op het werk én in de auto

Vrijdag 21 december 2018 reageerde gedeputeerde Joost van den Akker bij L1 op het ontwerp-Klimaatakkoord: 

Limburg is voor een doeltreffend klimaat- en energiebeleid. Maar wel met een realistisch tempo, passend aangesloten op onze grensligging en zonder afbreuk te doen aan onze concurrentiepositie. Een uitdaging voor Limburg die betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn voor iedereen: thuis, op het werk én in de auto. Met tenminste behoud van onze banen.
Zie ook de artikelen in De Limburger (‘Kritiek Limburg op klimaatdeal‘ en ‘Provincie wil gelijk speelveld‘) over de brief van Gedeputeerde Staten aan het Interprovinciaal Overleg van 15 januari 2019.

Bekijk het item hier:

Luister het radio item hier:

De afspraken moeten er toe leiden dat we veel minder CO2 uitstoten, maar ook dat het aantrekkelijk blijft voor onze industrie om hier duurzame producten te maken, bijvoorbeeld op de Chemelot site bij het hergebruik van plastics. Het op te richten Brightlands Sustainable Technology Center draagt bij aan deze missie van energietransitie in Nederland, maar ook in onze grensregio. We hebben daarom ook een Euregionale energiestrategie nodig, die zorgt dat onze kabels en leidingen niet alleen naar de Rotterdamse haven lopen, maar ook aangesloten zijn op het Ruhrgebied. Die fair play en fair trade van opgaven is onze Limburgse inzet bij de uitwerking van het ontwerp-akkoord.

De komende maanden worden de ontwerp-afspraken uitgewerkt door de Rijksoverheid, de provincies en andere belanghebbenden zoals de industrie. Daarna wordt definitief over het akkoord besloten.

Scroll naar boven