Tussen de cockpit en het grondpersoneel

Voorafgaand aan het verkiezingsjaar 2019 staat de Limburgse economie er sterker voor dan ooit: de werkloosheid is met 3,8 procent lager dan het landelijk gemiddelde en daalt naar verwachting volgend jaar verder. Die cijfers zijn echter geen reden om achterover te leunen. Want wordt iedereen met rooskleurige cijfers dolgelukkig? Nee.

Vlak voor de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Beekdaelen stuitte ik in het gemeentehuis van Schinnen op deze twee liberale tegeltjeswijsheden: Het geheim van geluk is vrijheid. En: Het geheim van vrijheid is moed. Moed is niet altijd de makkelijkste weg, ook niet voor politici. Als je alleen luistert naar wat de buurman in zijn achtertuin wil, komen er geen windmolens, geen kernenergie, geen arbeidsmigranten, geen grote industrie, geen luchthaven, geen autofabriek, geen distributiecentra van DHL. Dan wordt het al snel een dooie boel in Limburg. Want zonder transport staat alles stil, draait onze economie niet en gaat het licht uit. Wat dan wel? We willen allemaal de kachel aan, voldoende personeel, meer besteden, snel onze pakketjes bezorgd hebben en niet in de file staan.

We moeten daarom drie dingen doen: 1) Een aantrekkelijk vestigingsklimaat houden nodig om te wonen, te werken, te leren en erop uit te gaan. 2) Onze grensoverschrijdende kennisalliantie versterken: tussen universiteiten, hogescholen én MBO’s over de grens om te leren, stage te lopen en onderzoek te doen en het makkelijker maken om een onderneming te starten. 3) Logistiek bijbenen en bijblijven: slim, snel en internationaal concurrerend!

Lossen we het energievraagstuk alleen achter de klimaattafels op? De afgelopen weken vond er zogenoemd ‘cockpitoverleg’ plaats tussen de politieke coalitietop in Den Haag. Maar als de cockpit geen contact houdt met het grondpersoneel in gele hesjes, dan wordt het in elk geval geen zachte landing. Ook onze industrie moet bij nieuwe klimaatafspraken concurrerend kunnen blijven met de omliggende bedirjven in het buitenland. Dus geen hogere lasten of strengere regels dan over de grens. Het betrekken van burgers en bedrijven bij beleid en het zoeken van draagvlak nádat een plan is bedacht is verleden tijd. Dat geldt voor de klimaatdiscussie, de inrichting van ons landschap, maar ook voor toekomst van de luchtvaart. De ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport vraagt voortdurend balans tussen maatschappelijk debat, rekening houden met de leefomgeving en het optimaal benutten van economische kansen. Nu er een nieuw luchthavenbesluit aangevraagd wordt zoeken we een mix van niet al te lawaaiige vrachttoestellen en passagiersvliegtuigen die tot een winstgevende luchthaven leidt, maar wel binnen de vergunde milieu- en geluidsgrenzen.

Eind 2018 stonden er in de provincie ruim 15.000 vacatures open, dat is meer dan ooit tevoren. Limburg is een grensprovincie. We zitten aan open grenzen en iedereen die aan onze economie een toegevoegde waarde kan leveren, is welkom om hier te werken’. We doen met de Limburgse VVD wat in het belang van ons allemaal is. Met ruimte voor verschil én tradities. Er is maar één partij die als geen ander weet wat daarbij wat de overheid kan en wat je aan de markt kunt overlaten: de VVD. In Limburg willen we zelf kunnen bepalen hoe we onze leefomgeving inrichten. Het gaat om onze eigen bewegingsvrijheid, bereikbaarheid en kansen voor kennis. We zoeken nieuwsgierig en leergierig naar oplossingen. De campusontwikkeling een regionale mix van verschillende energiebronnen, het hergebruik van plastic in nieuwe fabrieken op de Chemelot-site. De campusontwikkeling heeft de afgelopen jaren enorm bijgedragen aan de vernieuwing van onze regionale economie. Het vertrouwen in de toekomst van de Brightlands campussen is dus ook werk in uitvoering. De overheid handelt slechts tussen al die verschillende spelers, want de campussen zijn van ons allemaal. Je zal er maar werken!

De analyse van de cijfers toont aan dat door de goede bereikbaarheid van Limburg de logistiek een sterk groeiende sector blijft. En zo is het maar net! De bereikbaarheid over weg, water, spoor en lucht en het grote achterland maken Limburg een gewilde vestigingslocatie. De groeiende goederenstroom via Limburg naar het Duitse achterland vraagt snelle overslag. De aanleg van de nieuwe railterminal bij Venlo betekent een structurele versterking van de logistieke functie van Noord-Limburg. Ook vergroot het de aantrekkelijkheid van de regio voor Europese distributiecentra.

Maar nu even gas terug om na de feestdagen vol energie met elkaar door te bouwen aan een liberaal en grensverleggend Limburg!

Scroll naar boven