VVD zorgt voor meer ruimte voor de starterslening!

Tijdens de behandeling in de commissie van 23 november bleek dat de meerderheid van partijen voorstander is van het voortzetten van de starterslening om zo starters op de woningmarkt de gelegenheid te bieden om een eigen woning te kunnen kopen. Tot zover al goed nieuws!

In het voorstel werd de huidige maximale koopprijs van € 173.000 aangehouden. De VVD sprak de wens uit om deze koopprijs iets te verhogen om op deze wijze beter aan te kunnen sluiten bij de huidige prijzen op de woningmarkt. De heer Anton Kirkels gaf als voorzet een nieuwe maximale koopprijs van € 185.000 om nog een beroep te kunnen doen op de starterslening.

Dit werd door de andere fracties omarmd.

Gedeputeerde Teunissen zegde toe het voorstel aan te passen met een verhoging van de maximum koopprijs, waarna het als hamerstuk doorgaat naar de behandeling van Provinciale Staten.

De VVD wil starters blijven faciliteren en is verheugd dat de regeling wordt aangepast aan de woningmarkt actualiteit van 2018.

Scroll naar boven