Een Limburgse arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst!

De toekomst van de Arbeidsmarkt staat ook op onze agenda. Tijdens het begrotingsdebat hebben we de rollen van gemeenten en provincie uit elkaar gehaald waardoor beide overheden zich kunnen focussen op hun eigen taak.

Voor de provincie zien wij als taak de werkenden aan het werk te houden. De banen van de toekomst bestaan nog niet maar ze komen er wel aan!

De werkenden zullen op die nieuwe werkgelegenheid moeten worden toegerust.  Deze nieuwe banen betekenen namelijk dat Limburgers nieuwe competenties zullen moeten leren. Toenemende complexiteit van machines
en productieprocessen, grote onvoorspelbaarheid, een steeds verdergaande samenwerking binnen de keten, robotisering en automatisering, nieuwe manieren van organiseren en wijzigende businessmodellen; het stelt ons allemaal voor uitdagingen de ‘employability’ van werknemers en potentiele werknemers te faciliteren en up-to-date te houden. De provincie is de bestuurslaag die deze uitdaging ondersteunt.

Scroll naar boven