Zorgen om leegstand boerderijen

De VVD in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de toenemende leegstand van boerderijen in het buitengebied. Deze leegstand komt door het grote aantal boeren dat stopt met hun bedrijf. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is sinds de eeuwwisseling met 31 procent afgenomen. Die trend lijkt voorlopig aan te houden. Uit onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra blijkt dat de komende jaren steeds meer boerderijen leeg komen te staan. In 2030 zou de leegstand op kunnen lopen tot 32 miljoen vierkante meter. De verwachting is dat tussen de 16.000 en 24.000 boeren stoppen.

De VVD is van mening dat leegstand van agrarische bedrijven ook een achteruitgang van de leefbaarheid in het buitengebied en de kleine kernen betekent. “Als ondernemers geen middelen hebben om iets aan hun panden te doen, dan zal dat uiteindelijk tot verval leiden. In Midden Limburg is er om die reden enkele jaren geleden al een eigen sloopregeling in het leven geroepen”, aldus Lau van Bilsen namens de VVD Limburg.

Om deze reden heeft de VVD Limburg Statenfractie vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De VVD wil weten wat de ontwikkelingen tot op heden zijn en welke mogelijke acties, al dan niet in overleg met betrokken gemeentes, genomen kunnen worden om verdere achteruitgang tegen te gaan.

Scroll naar boven