VVD pleit voor EU-claims bij WTO tegen Rusland

De VVD-fractie roept op via de regering aan de Europese Commissie om een claim in te dienen bij de WTO om het Russisch sanctiepakket onrechtmatig te laten verklaren. De EU-vertegenwoordiger bij Rusland heeft al laten dat “politiek gemotiveerde, grootschalige handelsrestricties een duidelijke schending van de WTO-regels zijn waartoe Rusland zich verplicht heeft.” We moeten grenzen slechten, ipv nieuwe grenzen compenseren. Volgens de VVD is deze aanpak de snelste manier om ook voor onze Limburgse boeren de Russische markt weer zo snel mogelijk te openen. 

Hieronder de spreektekst van landbouwwoordvoerder Lau van Bilsen in de Statencommissievergadering van 29 augustus:

Europa bevindt zich hopelijk aan het eind van de financieel-economische crisis, maar staat sinds dit voorjaar aan de rand van een veiligheidscrisis. De Russische inval op de Krim en de Oekraïense burgeroorlog aan de oostgrens van het land laten helaas zien wat onvrijheid betekent. Waar Nederland twee jaar nog streed om het Europees voetbalkampioenschap, wordt nu hard gevochten.
De verschrikkelijke vliegramp van 17 juli laat zien hoe die oorlog ook ons direct kan raken. En de VVD vond het dan ook passend om daar aan het begin van deze vergadering bij stil te staan.
Wij hebben grote waardering voor het optreden van de Nederlandse regering, onze Kamerleden en onze bondgenoten in de NAVO en de Europese Unie.
Wij tolereren als liberalen niet dat de aantasting van de vrijheid en veiligheid van onze burgers, ook Limburgers, wordt aangetast en onweersproken blijft. Ook al heeft dat een hoge prijs.

De VVD-fractie ondersteunt dan ook krachtig de scherpe maar noodzakelijke sancties die de EU heeft uitgevaardigd. In tegenstelling tot de Russische maatregelen zijn deze maatregelen legitiem in het internationale recht. Ook de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) heeft met VNO-NCW hiervoor steun uitgesproken.

De groente- en fruittelers en veehouders uit de EU, VS, Canada, Australië en Noorwegen die groente, fruit, vlees, vis, zuivel exporteren zijn als reactie daarop sinds juli getroffen door een Russische handelsboycot voor een jaar. Hoewel 10% van de EU-export naar Rusland gaat (16 mld. USD), behelst de Nederlandse voedselexport 1,9% van de exportwaarde. Nederland exporteert voor €1 miljard aan landbouwproducten naar Rusland. De transport en logistieksector worden echter ook indirect getroffen en scheelt naar verluidt gemiddeld €100.000 per teler.

Dat de Russische Federatie tegenmaatregelen afkondigt die onze land- en tuinbouwsector zo raken, toont eens te meer aan hoe groot het belang is van wereldwijde vrijhandel en open markten, zonder dat overheden deze insnoeren. Het slechten van handelsbarrières tussen landen betekent gewoon economische groei, banen en welvaart – zeker ook voor de agrofoodsector in Limburg.

Het is verleidelijk om vanuit Maastricht Moskou -symbolisch- “voor de laatste keer” tot de orde te roepen en halsoverkop alle misgelopen exportinkomsten te compenseren. Maar dat is niet effectief en ook niet door de provincie betaalbaar. We moeten niet de illusie hebben om voor de bühne hier dit probleem het hoofd te bieden, hoezeer we ook de plotse onzekerheid van onze boeren en tuinders voelen.

Rusland is twee jaar geleden niet voor niets, na lange onderhandelingen, lid geworden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat opent markten, maar schept ook rechten en plichten. Want mag Rusland als WTO-lid wel zomaar de voedselimport boycotten?
De Limburgse varkensboeren zijn al sinds begin dit jaar getroffen door een boycot van varkensvlees en daartegen heeft de EU in april een zaak aanhangig gemaakt bij de WTO.

De VVD steunt dan ook de benadering van de regering dat de aard en omvang van dít sanctiepakket vraagt om een Europese benadering. We vinden dan ook goed dat Eurocommissaris Ciolos de nieuwe crisisreserve uit het Europees landbouwbeleid van €400 miljoen heeft beschikbaar gesteld en met een taskforce de impact van de sancties per sector analyseert. Dit compenseert naar verwachting lang niet voldoende, maar zijn blij dat de Nederlandse (maar ook Belgische) regering ook deeltijd-WW beschikbaar stelt. Dat is een doeltreffende en passende oplossing voor de korte termijn.

Voor de lange termijn doet de VVD-fractie de oproep via de regering aan de Europese Commissie om een claim in te dienen bij de WTO om dit sanctiepakket onrechtmatig te laten verklaren. De EU-vertegenwoordiger bij Rusland heeft al laten dat “politiek gemotiveerde, grootschalige handelsrestricties een duidelijke schending van de WTO-regels zijn waartoe Rusland zich verplicht heeft.” Graag een reactie van GS of zij zicht hebben of er al relevante claims bij de WTO worden ingediend. We moeten grenzen slechten, ipv nieuwe grenzen compenseren. Volgens de VVD is deze aanpak de snelste manier om ook voor onze Limburgse boeren de Russische markt weer zo snel mogelijk te openen.

Scroll naar boven