Wilde zwijnen niet langer tolereren

De VVD fractie Provinciale Staten van Limburg heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten in verband met het alsmaar uitbreidende leefgebied van wilde zwijnen in Limburg. Er zijn naar de mening van de VVD verschillende redenen waarom we de wilde zwijnen niet langer moet tolereren. De allerbelangrijkste is het gevaar voor de verkeersveiligheid. Een tragisch voorval afgelopen weekend maakt dit pijnlijk duidelijk. Een 44-jarige man uit Meijel is op zaterdag 19 juli om het leven gekomen doordat zijn auto in botsing kwam met een overstekend wild zwijn.

Het verbaast de VVD dat er geen actie ondernomen wordt om het leefgebied van het wilde zwijn in Limburg te beperken terwijl deze diersoort officieel buiten nationaal park de Meinweg niet voor mag komen. Naast het risico voor verkeersveiligheid zijn er ook andere redenen om ze in Limburg buiten de Meinweg niet toe te staan.

“Wilde zwijnen kunnen levensgevaarlijk zijn. Een roedel zwijnen met jongen, waar er op dit moment veel van rondzwerven door Limburg, zullen snel de achtervolging inzetten indien mensen te dichtbij komen. We willen niet mee maken dat hierdoor slachtoffers gaan vallen”, aldus VVD Statenlid Renée Wernink.

Daarnaast zijn de wilde zwijnen funest voor de landbouwsector in Limburg. Vooral voor kleinschalige, veelal biologische, bedrijven is het risico van de overdracht van ziekten op hun veestapel, door de groeiende populatie van wilde zwijnen, erg groot.

De VVD wil van het College weten wat zij aan de huidige problematiek doet. Enerzijds welke acties worden ondernomen om de verkeersveiligheid te bevorderen en anderzijds hoe het college denkt een halt te kunnen toeroepen aan de alsmaar groeiende populatie groot wild, met alle gevolgen van dien.

Scroll naar boven