Berichtgeving WOB-verzoeken

Naar aanleiding van berichtgeving over WOB-verzoeken ingediend via de rechtspraktijk van Clemens Meerts, tevens VVD-Statenlid, laat de VVD-Statenfractie het volgende weten:

Dhr. Meerts handelt in zijn hoedanigheid als jurist, waarbij hij de overheid op velerlei terreinen “scherp” probeert te houden; ook ten aanzien van de transparantie van het openbaar bestuur.
Dhr. Meerts handelt daarbij binnen de mogelijkheden van de wet. Daarbij zijn overigens geen verzoeken bij Limburgse overheden ingediend.

Wij onderschrijven de openbaarheid en transparantie van het openbaar bestuur, maar concluderen ook dat bij het beroep op openbaarheid een belang moet zijn gediend.

Over het belang van openbaarheid woedt op dit moment een landelijke discussie t.a.v. de WOB. Het is goed dat de heer Meerts heeft benadrukt dat zijn kantoor tegen de achtergrond van die discussie de indiening van dergelijke WOB-verzoeken heeft gestaakt en hij zich anderszins richt op zijn werkzaamheden als jurist.

Scroll naar boven