Vragen over bredere N280 bij Baexem

In het voorjaar stemde een meerderheid van Provinciale Staten in met de aanleg van de nieuwe randweg bij Baexem, de N280. Recent is bekend geworden dat de N280 tussen Weert en Baexem maar liefst 52 meter breed zal worden, terwijl in de besluitvorming uitgegaan werd van een breedte van 15 meter. Deze verbreding leidt ertoe dat meer natuur- en landbouwgrond nodig is en meer huizen gesloopt worden.

Statenlid Clemens Meerts: “De impact van een meer dan 3 maal bredere weg lijkt ons niet gering. Het onderwerp van besluitvorming lijkt rigoureus anders te zijn geworden. Ik vraag me alleen al af hoe deze weg past in de flessenhals bij het voormalige klooster Exaten.”.

Statenleden Martin de Beer en Clemens Meerts van de VVD fractie vragen Gedeputeerde Staten daarom om Provinciale Staten op zeer korte termijn te informeren over de redenen en de gevolgen van deze wijziging, met name om te kunnen beoordelen of de aanpassingen stroken met de besluitvorming inzake de keuze uit de beschikbare varianten van het tracé van de N280 bij Baexem.

Scroll naar boven