Werk voor Limburg!

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Limburg. En er valt wat te kiezen. 14 partijen hebben zich gemeld, ieder met hun eigen programma. Al is dat van 3 partijen nog niet bekend. De VVD was de eerste partij die haar verkiezingsprogramma klaar had. Een duidelijk verhaal met een heldere visie. Vrije burgers, sterke Limburgers.

De slogan van onze campagne is “Werk voor Limburg”. Immers, waar werk is zijn volop mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij, ook voor hen die geen betaalde baan hebben. De VVD investeert in werk voor alle Limburgers. Dat hebben we de afgelopen Statenperiode laten zien. Onze gedeputeerden Twan Beurskens en Erik Koppe hebben daar samen hard aan getrokken. Mooie voorbeelden zijn de overname door VDL van de autofabriek in Born en de bouw van het Center Court op de Brightlands Chemelot Campus. Een plek waar onderzoekers, kenniswerkers, MKB-ers en studenten elkaar straks gaan ontmoeten. Maar ook de start van twee masterstudies in Maastricht en Geleen en een brede bachelor opleiding in Venlo.

In deze economisch pittige tijden zijn het banen en toekomstperspectief waar mensen naar op zoek zijn. De slogan is ook een oproep: ben actief voor Limburg, als werknemer, als werkgever of als vrijwilliger.

“Werk voor Limburg” benadrukt ook, dat alles wat de VVD Limburg doet, vóór Limburg is. De politiek is altijd dienstbaar aan de samenleving: die weet ten slotte zelf het beste wat ze wil. Dat betekent voor de VVD ook dat je als provincie je beperkt in je taken. Dus je niet richten op taken waar de gemeenten over gaan, maar wel op zaken die gemeenten en regio’s overstijgen. Accent op economische ontwikkeling, infrastructuur en het creëren van banen. Ondernemers de ruimte geven en faciliteren en waar nodig investeren in grote projecten. Immers het zijn de ondernemers die er voor moeten zorgen dat we ons geld verdienen.

De VVD zal blijven vechten tegen elke vorm van lastenverzwaring voor Limburgse burgers en bedrijven. Ons doel is een verlaging van de provinciale opcenten tot de laagste van Nederland. Dat kan door de taken van de provincie niet onnodig uit te breiden. De VVD pleit voor een kleinere, krachtige provinciale organisatie met 500 ambtenaren en een halvering van de kosten van externe inhuur door een betere samenwerking tussen overheden. Dat kan, maar vraagt een andere manier van werken. En de kosten gaan hiermee aanzienlijk omlaag.

Daarnaast kiest de VVD voor voortzetting van het 0-tarief voor bouwleges totdat de bouwsector weer beter draait. Er zo voor zorgen dat Limburg aantrekkelijk blijft om te werken, te wonen en te investeren. Een goed initiatief van onze Statenfractie.

Scroll naar boven