VVD wil af van extra regels natuurgebieden

De VVD Limburg wil dat de door vorige kabinetten bedachte complementaire doelen voor Natura 2000-gebieden in Limburg geschrapt worden. Deze doelen komen bovenop de Natura 2000-doelen die door Brussel zijn gesteld. “Onwenselijk”, aldus de woordvoerder Lau van Bilsen van de VVD. Deze extra regels vragen nog meer overheidsgeld en werken extra vertragend voor ondernemers. Voor de vergadering van Provinciale Staten van Limburg van vrijdag 20 april zal hij een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om die complementaire doelen van tafel te krijgen.

Natura 2000 is een Europees netwerk van 166 beschermde natuurgebieden. Voor en bij de aanwijzing van de gebieden heeft Brussel een aantal instandhoudingsdoelen gesteld, ter bescherming van de natuur. Daarmee is de instandhouding van de beschermde natuurgebieden gegarandeerd. Vorige kabinetten hebben echter voor Nederland bovenop de Europese doelen extra doelen toegevoegd, die dus niet van “Brussel”  moeten en ook niet noodzakelijk zijn om de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Voor het realiseren van deze extra doelen is jaarlijks echter wel veel overheidsgeld nodig, terwijl deze doelen nauwelijks toegevoegde waarde hebben voor het totaal van de 166 beschermde natuurgebieden in Nederland.


In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om deze extra doelen te schrappen voor de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.
De VVD Limburg heeft via een motie vreemd aan de orde van de dag het initiatief genomen om voor die natuurgebieden waar de provincie verantwoordelijk is voor het beheer, deze extra doelen eveneens te schrappen.

“Voor alle provincies tezamen bestaat ruim 28% van de doelstellingen uit nationale toevoegingen buiten het kader van de Habitatrichtlijn en behoren richtlijnmaatregelen daarop niet te worden toegepast”, aldus Lau van Bilsen. Voor Limburg noemt hij een aantal voorbeelden:
–    Brunsummerheide, 4 extra’s toegevoegd bovenop 2 in goede staat en 1 in matig/slechte staat;
–    Geuldal, 3 extra’s toegevoegd bovenop 2 in uitstekende staat en 7 in goede staat;
–    Savelsbos, 4 extra’s toegevoegd bovenop 1 in uitstekende staat en 1 in goede staat.
Bron: I Quatro. (Stichting Instituut Quatro voor Europese natuur- en milieuwetgeving, 22 november 2010)

Van Bilsen: “De VVD in Limburg staat voor een haalbaar en betaalbaar natuurbeleid en evenwicht tussen ecologie en economie. Een onbetamelijk toevoegen van allerlei zogenaamde natuurwaarden door nationale toevoegingen bovenop Europese verplichtingen wijzen wij af”.

Scroll naar boven