VVD doet niet aan symboolpolitiek

Tijdens de Statenvergadering van 2 maart heeft de VVD Limburg niet ingestemd met de motie ‘Asielkinderen’ van het CDA. “Wij doen niet aan symboolpolitiek”, aldus VVD-Statenlid Jozanne van der Velden. De oppositiepartijen steunden deze motie echter wel; hiermee steunen ze ook het kabinetsbeleid.

De motie van het CDA vraagt dat het kabinet voor asielkinderen die als gevolg van oud beleid al lang in Nederland wonen en ingeburgerd zijn ‘een zo humaan mogelijke oplossing aanreikt binnen de kaders van de wet’. Hiermee voegt de motie dus niets toe aan het huidige beleid van de Nederlandse regering. Individueel beoordelen van kinderen gebeurt momenteel al, en minister Leers heeft al een discretionaire bevoegdheid. Voor zeer schrijnende gevallen kan dus reeds een uitzondering gemaakt worden.

Hiernaast roept de motie op tot maatregelen zodat kinderen in de toekomst nooit meer zo lang in Nederland kunnen blijven om vervolgens toch weggezonden te worden. Het kabinet neemt echter al maatregelen om de procedures voor asielkinderen te verkorten. Bovendien heeft VVD-Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen recent de zogenaamde ‘Weeshuizenmotie’ ingediend. Deze is erop gericht AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen), die geen recht hebben op asiel, niet tot hun 18e in Nederland te houden zoals nu het geval is, maar zo snel mogelijk terug te sturen naar het land van herkomst. Dit is belangrijk: juist op deze wijze verkomen we dat de afgewezen vluchtelingen hier wortelen. Nederland bouwt de weeshuizen met ontwikkelingsgeld in zoveel mogelijk herkomstlanden. Uiteindelijk is dit ook een veel betere oplossing voor het kind, en humaner dan het Kinderpardon van Groenlinks.

De in de Statenvergadering aangenomen motie is simpelweg een bevestiging van het beleid van het huidige kabinet, en hierdoor pure symboolpolitiek. De VVD werkt hier niet aan mee.

Scroll naar boven