VVD: Toekomst verblijfrecreatie in Limburg

Maastricht, 21 juli 2015

VVD fractie stelt vragen over de toekomst van de verblijfsrecreatie in Limburg.
Tijdens de behandeling van de provinciale voorjaarsnota, kondigde de Limburgse VVD fractie aan, met een initiatiefvoorstel te willen komen tot verdere toeristische ontwikkeling van het Maasplassen gebied. De noodzaak hiertoe wordt nog eens onderstreept door de publicatie van ZKA consultants die onderzoek hebben gedaan naar de kwaliteit en toekomst van de Limburgse verblijfsrecreatie.

Het onderzoek en bijbehorende adviezen, brengen nogal wat huiswerk mee voor het provinciaal bestuur en vragen om positieve actie. Naar verluid zijn onderzoek en adviezen door de regio’s en gemeenten al reeds omarmt en is het wachten nu op provinciale coördinerende adviezen. De VVD fractie vraagt het college van G.S. welke initiatieven het provinciaal bestuur nu gaat nemen. De VVD draagt daartoe ook een aantal punten aan.

Uitgangspunt is dat vooral ook de ondernemers zélf aan de slag moeten met vernieuwen en investeren om het aanbod aan verblijfsrecreatie in Limburg op het hogere, door de hedendaagse toerist verlangde niveau te brengen.

Het college van G.S. kondigde recentelijk bij monde van de gedeputeerde van toerisme aan, over te willen gaan tot promotie van uitsluitend ‘Limburg’ en niet langer promotie te willen voeren vanuit de diverse toeristische regio’s die Limburg rijk is. Het ZKA rapport dringt in haar advies juist aan op de promotie van het sterke regionale profiel. De VVD fractie wil nu graag klaarheid in deze beleidsrichting.

Scroll naar boven