In Memoriam: Lau van Bilsen (1956-2015)

Op 9 oktober stonden Provinciale Staten stil bij het overlijden van VVD-Statenlid Lau van Bilsen. Behalve Gouverneur Theo Bovens hield ook VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker een toespraak.

IN MEMORIAM

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plots overlijden van VVD-Statenlid Lau van Bilsen op 21 augustus jl. Onze eerste gedachten van medeleven gaan uit naar zijn familie en naasten, in het bijzonder naar zijn moeder en dochters. We herinneren Lau als een hartelijk en warm mens.

Hij was een waardig vicevoorzitter van Provinciale Staten. Lau vond het een grote eer wanneer hij de gouverneur mocht vervangen bij officiële gelegenheden (zoals bij de viering van 70 jaar Limburgse bevrijding) en Provinciale Staten mocht vertegenwoordigen. Hij was altijd op zoek naar harmonie in balans van de vergaderingen wanneer hij die mocht voorzitten.

Ook in de fractie was Lau de afgelopen periode een betrokken woordvoerder Landbouw en Natuur.  Bij de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan eind vorig jaar wilde hij zelf het woord voeren bij de Statenvergadering, hoewel dat fysiek toen al aardig wat van hem vergde. Op wilskracht was hij aanwezig bij zowel zijn afscheids- als installatievergadering in Provinciale Staten dit voorjaar.

Ondanks dat hij wegens ziekte vrijwel niet in staat was campagne te voeren, haalde Lau bij de laatste Statenverkiezingen in maart bijna 1000 voorkeurstemmen. Dat kwam zonder meer dankzij zijn innemende persoonlijkheid en lange staat van dienst voor de VVD. Sinds Lau in 1981 lid werd van de VVD was hij 8 jaar raadslid en 8 jaar wethouder in Haelen. Van 1999 tot 2003 was hij al Statenlid en opnieuw vanaf 2010.

De slogan op zijn verkiezingsposter in 2011 was “Lau laat Limburg leven”. Dat heeft hij zeker gedaan, niet het minst ook in zijn werkzaamheden bij scholengemeenschap Broekhin in Roermond en de schutterij St. Aldegundis in Buggenum, waar hij geboren werd. Voor al zijn inzet is de VVD Limburg hem zeer dankbaar. We moeten helaas afscheid nemen van een plezierig en zeer vriendelijk mens.

 Statenfractie en gedeputeerde, Kamercentrale-bestuur, afdeling Roermond en Kamerleden van de VVD Limburg.

 

De uitvaart vindt plaats op woensdag 26 augustus om 10:30 uur in de St. Christoffel Kathedraal te Roermond.

Zie ook het In Memoriam in Dagblad De Limburger van 22 augustus en het familiebericht van 25 augustus.

Scroll naar boven