Limburg wil doorpakken op Vierpaardjes

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “Nu er steun is in de Tweede Kamer, moet Limburg boter bij de vis leveren met de ondertunneling van de Vierpaardjes”

De coalitiepartijen in Provinciale Staten willen doorpakken bij de aanpak van drukke spoorwegovergangen langs de ‘Brabantroute’. Bij Vierpaardjes in Venlo moet spoedig ondertunneling worden gerealiseerd en bij andere drukke overwegen, zoals de Stationsstraat in Horst, moet de problematiek ook opgelost worden. De VVD dient hiertoe op 10 juli mede namens CDA, SP, D66 en PvdA vrijdag een motie in bij de voorjaarsnota.

In de motie wordt het Provinciebestuur opgeroepen om:
“ter spoedige realisatie van de ondertunneling bij spoorwegovergang Vierpaardjes, en een oplossing voor de overweg bij Horst, het voortouw te nemen bij de onderhandelingen om tot minimaal 50% cofinanciering door het Rijk te komen en daarbij een substantiële provinciale bijdrage in het vooruitzicht te stellen; en
mede gezien knelpunten bij andere overwegen in de regio, te komen tot een gezamenlijk gedragen integrale probleemanalyse en plannen die de verkeerscirculatie verbeteren”.

Vorige week nog nam de Tweede Kamer een motie aan die het provinciebestuur van Limburg oproept met gedragen plannen te komen voor de overwegen Vierpaardjes. Het Rijk is bereid 50% te cofinancieren, maar de provincie wil met de regio kijken of dit nog beter kan. De coalitie is verheugd dat de regering is verzocht nog dit jaar actie te ondernemen en roept de regio op hun steentje bij te dragen. Op deze wijze kan bij drukke overwegen de verkeersdoorstroming bevorderd en de verkeersveiligheid gegarandeerd worden.
Het aantal goederentreinen dat via de ‘Brabantroute’ verdrievoudigt de komende jaren i.v.m. werkzaamheden aan de Duitse zijde van de Betuwelijn, van nu dagelijks 50 naar 115 tot 160 treinen tussen 2015 en 2023.

Klik op onderstaand bericht voor groot formaat
snel geld voor Vierpaardjes

Op 1L kunt u nog een persbericht vinden over de spoorwegovergang Vierpaardjes.
http://www.1limburg.nl/staten-willen-geld-voor-spoortunnel-vierpaardjes-venlo?context=latestarticles

Scroll naar boven