VVD & SP: Motie om Traffic Informers in stand te houden

De fracties van SP en VVD, gesteund door een groeiend aantal medestanders, dienen op 19 juni a.s. een motie in om het project Traffic Informers, in de komende jaren voort te zetten. Zij zien deze vorm van voorlichting en bewustwording over verkeersgevaarlijk gedrag,  voor de Limburgse jongeren als van essentieel belang voor de verkeersveiligheid in Limburg.  
Uit een rapportage aan Provinciale Staten die op 24 april behandeld werd, bleek dat het project Traffic Informers eind 2015 beëindigd zou worden. Géén goede zaak vonden VVD en SP al meteen en kondigden een gezamenlijke motie aan. Die ligt er nu.

Woordvoerder Bianca Evers van de SP: “we willen er mee door vanwege het grote bereik van de sessies en de vele positieve reacties van leerlingen en docenten. Er zijn nu al 184.000 leerlingen bereikt! Ook is het belangrijk dat dit project een vervolg krijgt, zodat jongeren direct geconfronteerd worden met de gevolgen van een verkeersongeval en zo het verkeersgedrag positief te beïnvloeden.”

De confrontatie van jongeren met mensen die zelf een verkeersongeval meegemaakt hebben, komt écht aan. Dat ervaren de Traffic Informers zélf ook; zij willen dan ook bijna allemaal graag doorgaan met het project.

Woordvoerder Anton Kirkels van de VVD: “De grootste winst voor de verkeersveiligheid in de toekomst zit hem in positieve gedragsbeïnvloeding. Je kunt niet álles in beton gieten. De VVD stond indertijd mede aan de wieg van dit succesvolle project. Het project heeft zich ondertussen bewezen, dus willen we het voortzetten. De motivatie en het enthousiasme van de vrijwilligers vragen daar ook om.”

Als Provinciale Staten op 19 juni de motie aannemen, kan het college van G.S meteen aan het werk om vóór 1 oktober a.s. een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. Dan kan het project Traffic Informers ook in 2016 en verder worden voortgezet.

Scroll naar boven