N280, er op of er onder…

“Als de spelregels tijdens het spel veranderd worden, moet je opnieuw beginnen” hebben meerdere mensen in Leudal, Baexem en Midden-Limburg overduidelijk gedacht. Aanleiding is het bericht dat de beleidslijn- grondslag voor het ontwerp van een gebiedsontsluitingsweg, de N280, niet goed is meegenomen in een eerdere fase.

De VVD fractie in de Staten van Limburg wil weten wat er echt speelt, de feiten kennen en ook weten hoe betrokkenen van provincie en gemeente hier mee om willen gaan. Reden voor de VVD om het onderwerp op de agenda van de Statencommissie van 29 augustus te laten zetten.

Hoe ontwerp je een nieuwe en veilige weg? Daarvoor hebben we de ontwerp principes ‘Duurzaam veilig’ van de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Zij geven dus vijf principes voor een duurzaam ontwerp voor een veilige weg.

Dat deze principes niet meegenomen zijn in het ontwerpproces tot dusverre is een feit. Jammer, vervelend, en het sticht ook de nodige verwarring.

Er is kennelijk geen man over boord; de verantwoordelijke gedeputeerde benoemde het in de laatste Statencommissie als “het is maar een richtlijn”.

Nu gaan de professionals die aan de uitwerking van de eerder gekozen tracévariant werken, aan de slag met de vijf principes van ‘Duurzaam veilig’. Levert dat grote verschillen op? Volgende de gedeputeerde niet; hij wees op veel misverstanden die zouden zijn ontstaan, zoals een weg die vele malen breder zou worden als de gekozen variant: “Ongeveer 3 á 4 meter breder” en dat is inderdaad van geheel andere orde.

De gedeputeerde meldt dat het nadrukkelijk niet gaat om een nieuwe variant maar aanpassingen in de nadere uitwerking van dezelfde variant.

En die loopt nog steeds langs de achtertuinen van het dorp, in plaats van op geruime afstand van Baexem. En dat zijn de feiten, samen met nog andere lokale argumenten en effecten, wat mensen drijft om te vragen om een heroverweging.

Naast de harde, en soms ook zachte feiten, zijn er ook de argumenten die aangevoerd zijn in het debat. Het debat voorafgaand aan het principebesluit van Provinciale Staten van Limburg over het voorkeurstracé. Argumenten als het procesrisico, gemoeid met alle ruimtelijke procedures. Die lijken nu op basis van het gekozen voorkeurstracé toch wel toe te nemen.

Dat zelfde geldt voor het argument: ruimtebeslag. “Graag zo min mogelijk ruimtebeslag aan landbouwgrond of natuurgebied” riepen meerdere partijen in de Limburgse Staten. Nu komt er 1 hectare aan landbouwgrond en bijna ‘n hectare aan natuurgebied aan ruimtebeslag bij. Kennelijk nu niet meer zo belangrijk.

En dan wordt het ook altijd nog politiek. Het besluit voor dit voorkeurstracé werd met een relatief krappe meerderheid genomen. En wat doe je als een deel van de lokale bevolking van Baexem en de politiek van Leudal begint te roepen dat het huiswerk over moet. Terugschreeuwen? Bang dat de zaak gaat schuiven?

De partijen op de linkervleugel eisten zelfs luidkeels excuses van de gemeente Leudal aan de Staten, want “zo ga je als overheden onderling niet met elkaar om”. De VVD fractie vindt dit een overtrokken reactie.

Een eenmaal genomen besluit moet je ook niet lichtvaardig ter discussie stellen. Een goede democratische partij als de VVD legt zich ook zondermeer bij een democratisch genomen besluit neer. Maar mag je op basis van nieuwe inzichten niet onderzoeken of je hier ten halve moet keren in plaats van ten hele te dwalen? In een andere groot infradossier, de Buitenring Parkstad, werd daar wel geregeld toe opgeroepen…

Veel in deze ontwerpfase is nog onzeker. Er kan nog veel veranderen.  Daarin ligt dus nog besloten of er voldoende reden voor heroverweging is. Dat antwoord komt helaas pas later als meer details op tafel komen. En de standpunten in de statencommissie van de woordvoerders van PVV, PvdA, GL, SP, 50+ en D66 waren duidelijk: Heroverwegen, daar is in de Limburgse politieke geen ruimte voor.

Scroll naar boven