onduidelijkheid in de krantenmarkt slecht moment voor besluitvorming

Vandaag werd via de media bekend dat De Persgroep eigenaar wordt van het Britse krantenbedrijf Mecom. Daarmee komen tientallen titels van zowel De Persgroep, Wegener als ook de Limburgse kranten van MGL in één hand. Deze situatie levert dusdanige vragen op die vooraf aan de besluitvorming van vrijdag 4 juli beantwoord moeten worden.

De VVD fractie in Provinciale Staten van Limburg vraagt het college van G.S. voor beantwoording zorg te dragen en deze voor de vergadering van vrijdag a.s. aan de Staten beschikbaar te stellen. Zij doet dit binnen een zogenaamde artikel 40 procedure, waarbij de gevraagde inlichtingen voor besluitvorming in de Staten beschikbaar dienen te zijn;

  1. Op welke wijze beïnvloedt de vanmorgen bekend geworden bedrijfsovername van Mecom/Wegener/MGL door De Persgroep, de aangekondigde overname van de Limburgse dagbladen door Concentra?
  2. Zo deze bedrijfsovername die een enorm aantal krantentitels in één hand gaat brengen, in zijn geheel wordt uitgevoerd, is het zondermeer duidelijk dat de toetsing door de Nederlandse mededingingsautoriteit(ACM) een bijna onmogelijk te nemen hindernis wordt. Het toenemend aantal variabelen en de toenemende onzekerheden in de markt is normaal gesproken voldoende reden om een pas-op-de-plaats te maken. Hoe beoordeelt het college van G.S. dit?

De geforceerde besluitvorming deze week blijkt een ontijdig moment van besluit te zijn gezien de roerige situatie in de krantenmarkt. Toeval bestaat niet.

De VVD fractie meent dat nu ook duidelijk wordt dat deze vorm van overheidsbemoeienis via de financiering van de overname Concentra/MGL, het handelen van marktpartijen alleen maar verstoort.

Scroll naar boven