VDL Nedcar krijgt grote mogelijkheden voor uitbreiding

Limburg versterkt de strategische positie van VDL Nedcar aanzienlijk door de autofabriek flink ruimte te geven voor uitbreiding. Daardoor kan VDL Nedcar het fabrieksterrein van 93 hectare uitbreiden. De Provincie verkoopt haar gronden rondom de fabriek aan VDL Nedcar en maakt procedureel de uitbreiding mogelijk. Dat doen zij in goed overleg met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Door de uitbreidingsmogelijkheden kan VDL Nedcar op termijn doorgroeien. De eerder geplande spoorontsluiting van de fabriek is van de baan. Die blijkt bedrijfseconomisch niet haalbaar.

Gedeputeerde Van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Door alvast te starten met de procedures kunnen we VDL Nedcar duurzaam verankeren in Limburg en blijft de Limburgse automotive industrie toekomstbestendig in dynamische tijden.”

Over de verkoop van de benodigde gronden ten noorden en zuiden van de fabriek is een principeakkoord gesloten tussen Provincie en VDL Nedcar. Gedeputeerde Staten van Limburg gaan nu eerst een zogeheten provinciaal inpassingsplan maken. Dat is een gemeentegrens overschrijdend bestemmingsplan waarin alle belangen worden afgewogen. “Bij de uitbreiding wordt vanzelfsprekend ook aandacht geschonken aan de omgeving en de leefbaarheid van de kernen Nieuwstadt en Holtum. Het is ook een hefboom om de natuur en recreatievoorzieningen in het gebied te versterken,” zegt gedeputeerde Joost van den Akker. “Zo steunen we de ambities van de autofabriek én dienen we de belangen van de omwonenden.”

De consequentie van een mogelijke uitbreiding van VDL Nedcar is dat wegen rond de fabriek aangepast moeten worden in verband met doorstroming, veiligheid en duurzaamheid evenals een goede bereikbaarheid van Nieuwstadt en Holtum. De provinciale wegen gaan niet meteen op de schop. Dat gebeurt pas als de fabriek daadwerkelijk gaat uitbreiden. Door het nu al regelen van de wettelijke procedures kan VDL Nedcar een uitbreiding voortvarend ter hand nemen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: VDL Nedcar

Scroll naar boven