Brightlands draagt zorg voor bright sustainable future met Brightsite

De provincie heeft reeds in de crisis de aanzet gegeven tot een duurzame campusontwikkeling. Goed voor de bedrijvigheid en economie in Limburg, maar zeker ook een brug tussen kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt. Brightlands campus pakt nu haar rol tot verdere innovatie en duurzame ontwikkeling met Brightsite, het Sustainable Technology Center.

Joost van den Akker (Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur) is blij dat de Brightlands campus in samenwerking met TNO en andere partijen nieuwe innovaties ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. Met het project het Brightlands Sustainable Technology center  en techruption ontwikkelingen laat het bedrijfsleven zien actief met duurzaamheid aan de slag te willen.


Dit past prima in ons klimaatbeleid. De deelnemende partijen zorgen voor een bijdrage van 30 miljoen. De provincie draagt 1 miljoen bij en een startsubsidie van € 300.000. Dit levert economisch rendement op maar zeker ook maatschappelijk rendement. Dit maatschappelijk rendement heeft voor Limburg een grote waarde. Immers, door aanwezigheid en groei van hoogwaardige bedrijvigheid groeien onze kansen op duurzame werkgelegenheid voor de toekomst. De deelname van kennisinstellingen en het aanhaken van UM en Zuyd Hogeschool geeft aan dat dit meteen verankerd wordt in het onderwijs.

Gelet op ons economisch beleid willen wij graag deze ontwikkelingen stimuleren en faciliteren.

© Foto: Brightlands 

Scroll naar boven