Pleidooi voor kenniseconomie

VVD Statenlid Joost van den Akker is een warm pleitbezorger van de kenniseconomie in Maastricht en de Euregio. “Het is een nieuwe industrie die Maastricht internationaal op de kaart heeft gezet. Bovendien is het een aanjager van economische ontwikkelingen in deze stad en de omgeving. De uitstraling van Maastricht als internationale studentenstad is heel aantrekkelijk.”

Maastrichtenaar van den Akker voert sinds juli 2012 de VVD-fractie aan in de Provinciale Staten. In het dagelijks leven is hij docent/onderzoeker Europees recht en EU-politiek aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht. Behalve dat hij doordrongen is van belang van kennis voor Maastricht en de regio, is hij ook warm voorstander van innige euregionale samenwerking op dat gebied.  “De uitdaging is een Universitaire Euregionale gemeenschap te creëren, waarbij Maastricht op gebied van gezondheid top is en Aken op het terrein van technologie.” Met de bevolkingskrimp in het achterhoofd spreekt Van den Akker zelfs van een noodzakelijke samenwerking.

“Er zal over de grens moeten worden samengewerkt. Er wordt nu nog te weinig gebruik gemaakt van het euregionale bewustzijn. De mobiliteit van studenten moeten we zien te vergroten.”

Belangrijke factor in het tegengaan van de krimp is in de ogen van Van den Akker de studentenpopulatie. “Zij kunnen mede een impuls geven aan de economie in deze regio.”

Om studenten meer aan Maastricht en deze regio te binden heeft de Provincie een plan aangenomen uit de koker van de VVD fractieleider in de Provinciale Staten. De provincie trekt 15 miljoen euro uit voor een zogenaamd ‘Limburg Traineeship’. De provincie koppelt deze subsidie aan de voorwaarde dat studenten na hun studie hun eerste werkervaring in deze contreien opdoen. Van den Akker: “Het is een financiële prikkel om hen te binden. Als ze hier blijven betekent dat een enorme impuls en verdient de investering zich terug.”

Het plan wordt de komende jaren uitgerold, onder andere bij de Health Campus in Maastricht. Volgens Van den Akker werkt deze stimulans ook door richting HBO en MBO. Dat met de financiële impuls de overheid bedrijvigheid steunt, druist volgens Van den Akker niet in tegen het gedachtegoed van zijn partij. “Ook als liberalen mag je investeerders, bijvoorbeeld in NedCar, best een duwtje in de rug geven. Ik hanteer daarbij alstijd drie a’s: aanjagen, activeren, acquireren.”

Scroll naar boven