Het ‘spoor’ bijster

De Limburgse VVD-fractie pleit richting de nieuwe concessieverlening in 2016 voor een Euregionale OV-chipkaart en draadloos Internet in bus en trein van Veolia: “Wi-Fi maakt reizen in het OV aantrekkelijk en een nuttige werktijd in bus of trein voor de reiziger. Dit gebeurt al in enkele intercity’s en bussen in het buitenland” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker bij de behandeling van het initiatiefvoorstel over Limburgs treinverkeer. Daarnaast diende de VVD een motie in voor de treinverbinding Weert-Antwerpen en het behoud van de intercitystatus van Limburgse stations met overgrote meerderheid (31 vs. 4 stemmen) werd aangenomen.

“We roepen het provinciebestuur op om de totstandkoming van de personenspoorverbinding Weert – Hamont – Antwerpen voortvarend ter hand te nemen door op korte termijn in overleg te treden met de provincie Noord-Brabant en de relevante Vlaamse overheden. Zo gaat Limburg op alle fronten voortvarend en grensverleggend te werk!”

Lees verder:
Dagblad de Limburger - Limburgs Dagblad l1 (Weert – Antwerpen) l1 (Euregionale OV-chipkaart)

Scroll naar boven